Terug

vraag van de werkgroep beroepscode

Wat versta jij onder klinisch linguïstisch handelen?
En wat versta jij onder ‘een goede beroepsuitoefening?

Dat zijn vragen waar de werkgroep “beroepscode” zich de afgelopen tijd mee heeft bezig gehouden.’

We zijn we begonnen met het opstellen van een competentieprofiel. Het beschrijven van kennis en vaardigheden vormt de basis voor onze beroepscode, het opleidingscurriculum met mogelijkheden tot na- en bijscholing, de stage-inhoud, supervisie en intervisie. Een belangrijk voordeel van het expliciet maken van competenties is dat naar de maatschappij toe, en in het bijzonder richting universiteiten en de politiek, duidelijk gemaakt wordt wat het beroep inhoudt en waar de opleidingen voor staan.

Welke kenmerkende beroepstaken, bekwaamheden of vermogens heb jij?
 

Vertel het ons door mee te werken aan EPA’s. Dat zijn gestructureerde beschrijvingen van afgebakende professionele activiteiten (zie voor informatie: Handreiking Opleidingsplan gebaseerd op EPA’s, van de federatie medisch specialisten).

Bekijk de overzichtslijst EPA’s . Mis je nog iets?
één sjabloon EPA beschrijving is alvast ingevuld.

Het beschrijven van een EPA vergt echt niet veel tijd  en vele handen maken licht werk.

Meld je aan via info@klinischelinguistiek.nl
 

Elske Bolk, Annette Schepers, Evy Visch, Mieke van der Sandt-Koenderman en Marije van der Staaij-Mulder

Heb je een afgeronde academische opleiding in de Taalwetenschappen (Linguïstiek), bijvoorbeeld Neurolinguïstiek, Taal- en spraakpathologie, of Logopediewetenschappen, word dan lid van de VKL!

Lid worden van de VKL