16
okt
2020

website pagina scholing aangepast

De website pagina scholing is aangepast.
De link nascholing op het gebied van afasie is onveranderd.
De link nascholing TOS is gewijzigd in nascholing TOS, promotie en lezingen
Deze link geeft nu naast nascholing TOS ook een agenda weer die onder andere promoties, lezingen en congressen bevat.
Een interessante link voor ALLE leden.

Lees verder

16
okt
2020

nieuwe webmaster

We hebben een nieuwe webmaster!
Het bestuur is blij om te melden dat Daniëlle Vrieling de taken van webmaster zal gaan uitvoeren voor de vereniging.
Danielle zal binnenkort worden ingewerkt.


16
okt
2020

commentaar is ingestuurd concept RL Hoorzorg SH kinderen van 4 tot 18 jaar

Ingekomen commentaar op de concept richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4 tot 18 jaar is verstuurd naar de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)


16
okt
2020

analyse discourse en narrative

nieuwe vormen van linguistische analyse t.b.v. behandeling

LUNA: https://blogs.city.ac.uk/luna/
LOVT: https://www.rijndam.nl/onderzoek-innovatie/innovatiecentrum-revalidatie/lopende-innovatieprojecten/lovt-lingu%C3%AFstisch

 


16
okt
2020

overeenkomst FAN-CAI

De overeenkomst van het FAN-CAI project is getekend en staat ter informatie onder downloads voor leden.


18
sep
2020

Evaluatie kascommissie 2019

Het bestuur heeft gesproken over het takenpakket van de kascommissie. Veel afspraken met in- en externe partijen verlopen via emailcontact. Om financiele afspraken inzichtelijk te maken voor een commissie zullen voortaan facturen en overeenkomsten worden opgesteld.


18
sep
2020

FAN-CAI project

Het VKL bestuur heeft een overeenkomst opgestuurd naar de ontwikkelaars van het FAN-CAI project. Zodra de overeenkomst is afgerond, zal deze op de site worden geplaatst ter informatie.


24
aug
2020

financi├źn 2019

De kascommissie heeft de financien van 2019 goedgekeurd. Zij worden bedankt voor hun inzet!

De kascommissie 2019 denkt mee met het bestuur aan welke voorwaarden de jaarlijkse controle moet voldoen.

Wil jij voor 2020 deel uit maken van de kascommissie? Meld je dan aan via info@klinischelinguistiek.nl
 


01
juli
2020

linguistiek in Coronatijd

Hoe heb jij anders gewerkt in de Coronatijd? Vertel het ons via info@klinischelinguistiek.nl!
S
ommige collega's vertellen dat ze online spontane taalsamples of telefonisch auditieve taken afnamen. Soms vonden clienten dat prettig, omdat ze zich beter konden concentreren. 

Ook interessant: Wat is de invloed van gezichtsbedekking op de communicatie?
In een nieuw interview vertelt onderzoeker...

Lees verder

01
juli
2020

Fijne zomervakantie!

Het bestuur van de VKL wenst alle leden een fijne zomervakantie!


19
juni
2020

Subsidieakkoord Instrument voor spraakontwikkeling

Het bestuur gaat akkoord met de subsidieaanvraag betreffende het instrument voor spraakontwikkeling. Er zijn naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief mei 2020 geen bezwaren gekomen vanuit leden. Wel blijkt elders ook een instrument voor spraak in ontwikkeling te zijn. Wij hebben Mieke Beers en Ben Maassen hiervan op de hoogte gesteld. Zij zullen contact zoeken met de betreffende projectleider.

Lees verder

12
mei
2020

Lintje uitgereikt!

Op 22-4-2020 is Evy Visch-Brink benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau! Burgemeester Aboutaleb heeft haar in een telefonisch gesprek gefeliciteerd met haar onderscheiding. Het bestuur is heel trots op Evy en heeft haar namens alle leden gefeliciteerd met een prachtige bos bloemen.


12
mei
2020

Aphasia Clinics uitgesteld

Instituut Hersenen en gedrag heeft aangekondigd dat de Aphasia Clinics wordt uitgesteld naar vrijdag 12 maart 2021. Dit betreft de 9e editie Aphasia Clinics met het thema: Zintaxis: Over de zin van zinnen behandelen.


12
mei
2020

Update SASTA-project

Wat is het SASTA-project?
SASTA is de afkorting van Semi Automatische Spontane Taal Analyse. Namens de VKL heeft een kleine werkgroep samen met Jan Odijk van Universiteit van Utrecht (UU) gewerkt aan de ontwikkeling van een automatisch ontleedprogramma van spontane taal. Dit programma is zowel geschikt voor het ontleden van afwijkende kindertaal als van afwijkende taal van volwassenen met afas...

Lees verder

19
mrt
2020

Korting lidmaatschapskosten

In het huishoudelijk regelement staat:
Het VKL lidmaatschap per kalenderjaar is €45,-, waarbij leden van AfasieNet €20,- korting krijgen per kalenderjaar, tenzij er voor één maart van het nieuwe kalenderjaar een bewijs van lidmaatschap van AfasieNet schriftelijk is ingediend bij het bestuur via info@klinischelinguistiek.nl

We geven leden uitstel tot één april om een bewijs van betaling/ lid...

Lees verder

10
mrt
2020

Agenda Algemene Ledenvergadering VKL 27-03-2020

Agenda Algemene Ledenvergadering VKL

Datum:                vrijdag 27 maart 2020
Tijd:                      09.30 uur tot 10.30 uur
Locatie:               Online

Kun je online mee vergaderen? Mail dan naar info@klinischelinguistiek.nl dan krijg je van ons informatie over hoe je je kunt aanmelden.

Ochtendprogramma

ALV (9.30u-10.30u)

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Vaststelle...

Lees verder

01
jan
2020

Nieuwjaarsbericht van het bestuur

Het bestuur kijkt terug op een zeer positief en zinvol jaar, waarin mooie producten en plannen van de grond zijn gekomen. De VKL is zichtbaarder geworden en heeft inmiddels een vaste plek op de jaarlijkse Afasieconferentie, de Linguistic Career day en de WAP-symposia. Het ledenaantal blijft dan ook toenemen. Tijdens het afgelopen VIO TOS ontdekten we een positieve trend: er komen meer uren voor...

Lees verder

08
dec
2019

Terugkoppeling brief KKAU aangaande regiebehandelaarsschap

Onlangs hebben wij een reactie ontvangen op de vorig jaar verzonden brief van de WALS (werkverband FeNAC) en de VKL met betrekking tot het aanwijzen van de klinisch linguïst als regiebehandelaar bij spraak-taaltrajecten. Helaas ziet de KKAU (Kring Klinische Audiologie) geen reden om de klinisch linguïst hiervoor formeel aan te wijzen. Wel geven ze aan dat in de meeste recente versie Leidraad Au...

Lees verder