01
juli
2020

linguistiek in Coronatijd

Hoe heb jij anders gewerkt in de Coronatijd? Vertel het ons via info@klinischelinguistiek.nl!
S
ommige collega's vertellen dat ze online spontane taalsamples of telefonisch auditieve taken afnamen. Soms vonden clienten dat prettig, omdat ze zich beter konden concentreren. 

Ook interessant: Wat is de invloed van gezichtsbedekking op de communicatie?
In een nieuw interview vertelt onderzoeker...

Lees verder

01
juli
2020

Fijne zomervakantie!

Het bestuur van de VKL wenst alle leden een fijne zomervakantie!


19
juni
2020

Subsidieakkoord Instrument voor spraakontwikkeling

Het bestuur gaat akkoord met de subsidieaanvraag betreffende het instrument voor spraakontwikkeling. Er zijn naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief mei 2020 geen bezwaren gekomen vanuit leden. Wel blijkt elders ook een instrument voor spraak in ontwikkeling te zijn. Wij hebben Mieke Beers en Ben Maassen hiervan op de hoogte gesteld. Zij zullen contact zoeken met de betreffende projectleider.

Lees verder

12
mei
2020

Lintje uitgereikt!

Op 22-4-2020 is Evy Visch-Brink benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau! Burgemeester Aboutaleb heeft haar in een telefonisch gesprek gefeliciteerd met haar onderscheiding. Het bestuur is heel trots op Evy en heeft haar namens alle leden gefeliciteerd met een prachtige bos bloemen.


12
mei
2020

Aphasia Clinics uitgesteld

Instituut Hersenen en gedrag heeft aangekondigd dat de Aphasia Clinics wordt uitgesteld naar vrijdag 12 maart 2021. Dit betreft de 9e editie Aphasia Clinics met het thema: Zintaxis: Over de zin van zinnen behandelen.


12
mei
2020

Update SASTA-project

Wat is het SASTA-project?
SASTA is de afkorting van Semi Automatische Spontane Taal Analyse. Namens de VKL heeft een kleine werkgroep samen met Jan Odijk van Universiteit van Utrecht (UU) gewerkt aan de ontwikkeling van een automatisch ontleedprogramma van spontane taal. Dit programma is zowel geschikt voor het ontleden van afwijkende kindertaal als van afwijkende taal van volwassenen met afas...

Lees verder

19
mrt
2020

Korting lidmaatschapskosten

In het huishoudelijk regelement staat:
Het VKL lidmaatschap per kalenderjaar is €45,-, waarbij leden van AfasieNet €20,- korting krijgen per kalenderjaar, tenzij er voor één maart van het nieuwe kalenderjaar een bewijs van lidmaatschap van AfasieNet schriftelijk is ingediend bij het bestuur via info@klinischelinguistiek.nl

We geven leden uitstel tot één april om een bewijs van betaling/ lid...

Lees verder

10
mrt
2020

Agenda Algemene Ledenvergadering VKL 27-03-2020

Agenda Algemene Ledenvergadering VKL

Datum:                vrijdag 27 maart 2020
Tijd:                      09.30 uur tot 10.30 uur
Locatie:               Online

Kun je online mee vergaderen? Mail dan naar info@klinischelinguistiek.nl dan krijg je van ons informatie over hoe je je kunt aanmelden.

Ochtendprogramma

ALV (9.30u-10.30u)

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Vaststelle...

Lees verder

01
jan
2020

Nieuwjaarsbericht van het bestuur

Het bestuur kijkt terug op een zeer positief en zinvol jaar, waarin mooie producten en plannen van de grond zijn gekomen. De VKL is zichtbaarder geworden en heeft inmiddels een vaste plek op de jaarlijkse Afasieconferentie, de Linguistic Career day en de WAP-symposia. Het ledenaantal blijft dan ook toenemen. Tijdens het afgelopen VIO TOS ontdekten we een positieve trend: er komen meer uren voor...

Lees verder

08
dec
2019

Terugkoppeling brief KKAU aangaande regiebehandelaarsschap

Onlangs hebben wij een reactie ontvangen op de vorig jaar verzonden brief van de WALS (werkverband FeNAC) en de VKL met betrekking tot het aanwijzen van de klinisch linguïst als regiebehandelaar bij spraak-taaltrajecten. Helaas ziet de KKAU (Kring Klinische Audiologie) geen reden om de klinisch linguïst hiervoor formeel aan te wijzen. Wel geven ze aan dat in de meeste recente versie Leidraad Au...

Lees verder

13
okt
2019

VIO afasie wellicht op de AfasieNetconferentie

Het bestuur heeft het voornemen om het VIO afasie van het najaar te laten plaatsvinden op de AfasieNetconferentie. Het doel van de VKL is samenwerking met logopedisten en andere disciplines te verbeteren en zichtbaarheid van de klinisch linguïst te vergroten. Beide besturen denken na over de specifieke invulling van het programma en kijken of er naast de inhoudelijke presentaties en workshops o...

Lees verder

10
sep
2019

Subsidieaanvraag SASTA

De subsidie voor het SASTA-project is toegekend vanuit de Universiteit Utrecht via de Stichting Taaltechnologie. Het project gaat dus van start! Binnenkort zal de projectgroep en het bestuur van de VKL bij elkaar komen om praktische zaken te bespreken en de toekomstvisie verder uit te werken. Nieuwe ontwikkelingen zullen via de nieuwsbrief en op de ALV worden gedeeld.


10
sep
2019

CAT-NL white paper subtest benoemen

Op de website van Pearson het vierde white paper over alternatieve responsen bij subtest 17 ‘mondeling benoemen’ van de CAT-NL https://www.pearsonclinical.nl/pub/media/productfile/c/a/cat_white_paper_4.pdf


10
sep
2019

Artikel over de ASTA

Onlangs is een artikel gepubliceerd over de toevoeging van nieuwe linguïstische en communicatieve maten binnen de huidige ASTA. De link naar het artikel is https://sstp.nl/article/view/28561.