09
apr
2021

Aanpassing huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement zal aangepast worden betreffende betaling: als een lid zelf het lidmaatschapsgeld overmaakt voor het lopende jaar en dit gebeurt niet vóór 1 april van het lopende jaar, zal er een verhoging plaatsvinden van €10,00.


10
mrt
2021

Lustrum VKL

Lustrum VKL

De leden die hun mailadres hebben doorgegeven hebben inmiddels een tussentijdse update ontvangen en worden op de hoogte worden gehouden van het lustrum. Heb je dat niet gedaan, maar wil je het wel? Meld je dan nog aan voor de updates via de link op de jubileumpagina.


10
mrt
2021

Openbare verdediging proefschrift Nienke Wolthuis

De VKL wenst Nienke Wolthuis veel succes met de openbare verdediging van haar proefschrift: Language impairments and resting state EEG in brain tumour patients/ Revealing connections.

In verband met Covid-19 zijn er geen of slechts enkele plaatsen beschikbaar.
De verdediging is live te volgen via:

https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/digital-phd-ceremony

Zie de age...

Lees verder

10
feb
2021

Korting lidmaatschapskosten 2021

In het huishoudelijk reglement staat:

Het VKL lidmaatschap per kalenderjaar is €45,-, waarbij leden van AfasieNet €20,- korting krijgen per kalenderjaar, indien er vóór 1 maart van het nieuwe kalenderjaar een bewijs van deelname van AfasieNet schriftelijk is ingediend bij het bestuur via info@klinischelinguistiek.nl

Zonder een bewijs wordt het volledige bedrag geïncasseerd!!!

 

...

Lees verder

08
feb
2021

Gesprek CVO-voorzitters over linguïstische diagnostiek

In november 2020 is er vanuit de WALS (werkverband FENAC) en de VKL een brief naar de CVO-voorzitters gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan over de meerwaarde en de rol van klinische linguïstiek binnen de TOS-diagnostiek en de toelating tot Cluster 2. Naar aanleiding van deze brief heeft er op 29 januari jl. een gesprek plaatsgevonden met de CVO-voorzitters van Auris, Kentalis, VierTaa...

Lees verder

08
feb
2021

Lustrum VKL 35 jaar

Gezien de verlengde coronamaatregelen zijn we achter de schermen druk bezig met het aanpassen van onze plannen voor het lustrumfeest. Houd je brievenbus de komende week maar goed in gaten...


10
jan
2021

Uit het huishoudelijk reglement: betaling lidmaatschap

Het lidmaatschap dient overgemaakt te worden, voor diegenen die geen automatische incasso hebben afgegeven.

Als er wel een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, zal het lidmaatschap in april worden afgeschreven. 


10
jan
2021

Verrassing per post

Houd eind januari je brievenbus in de gaten, want daar kun je een verrassing in verwachten. Wil je zeker weten dat je wat ontvangt? Check dan even of jouw adresgegevens, die je bij ons hebt achtergelaten, nog up to date zijn!


10
dec
2020

SASTA fase 1 en fase 2

Op de gezamenlijke VIO’s van 6-11-2020 heeft Jan Odijk het resultaat van het SASTA project fase I teruggekoppeld en het prototype gedemonstreerd.
De daadwerkelijke bruikbaarheid van deze applicatie zal worden getest met een geselecteerd aantal testgebruikers.
Dit valt onder fase 2 van het project. Het VKL bestuur is voornemens om financieel bij te dragen aan dit vervolg.

Het bestuur plant ...

Lees verder

09
dec
2020

VKL bedankt Gertje en Barbara

 

Het bestuur bedankt Barbara Wegener-Sleeswijk en Gertje de Wijkerslooth – van Wiechen voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid bij de VKL en hun deskundigheid bij het verzorgen van de STAP cursus.
Barbara en Gertje hebben een boeket gekregen, namens alle leden van de VKL.

Lees verder

09
dec
2020

CAI-FAN

De VKL heeft subsidie verstrekt aan het ontwikkelen van een instrument voor spontane spraakanalyse.
Het Computer Articulatie Instrument (CAI, prof. dr. Ben Maassen) en de Fonologische Analysemethode voor het Nederlands (FAN, dr. Mieke Beers) worden gebundeld.
We houden jullie op de hoogte van de voortgang van de ontwikkeling van dit instrument.


09
dec
2020

Brief aan de CVO's

Half november 2020 is er een brief gestuurd naar CVO's cluster 2 onderwijs Nederland, waarin het belang van het linguïstisch onderzoek voor het aantonen van TOS wordt benoemd. De VKL is mede ondertekenaar van de brief.

Brief aan de CVO's 

Lees verder

11
nov
2020

VIO gemist?

Heb je het VIO van 6-11-2020 gemist?
Geen probleem. We hebben de presentaties opgenomen.
Kijk in de notulen hoe je het kan bekijken
homepage>vergaderingen>VIO afasie/ VIO TOS>notulen 6-11-202016
okt
2020

website pagina scholing aangepast

De website pagina scholing is aangepast.
De link nascholing op het gebied van afasie is onveranderd.
De link nascholing TOS is gewijzigd in nascholing TOS, promotie en lezingen
Deze link geeft nu naast nascholing TOS ook een agenda weer die onder andere promoties, lezingen en congressen bevat.
Een interessante link voor ALLE leden.

Lees verder

16
okt
2020

nieuwe webmaster

We hebben een nieuwe webmaster!
Het bestuur is blij om te melden dat Daniëlle Vrieling de taken van webmaster zal gaan uitvoeren voor de vereniging.
Danielle zal binnenkort worden ingewerkt.


16
okt
2020

commentaar is ingestuurd concept RL Hoorzorg SH kinderen van 4 tot 18 jaar

Ingekomen commentaar op de concept richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4 tot 18 jaar is verstuurd naar de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)


16
okt
2020

analyse discourse en narrative

nieuwe vormen van linguistische analyse t.b.v. behandeling

LUNA: https://blogs.city.ac.uk/luna/
LOVT: https://www.rijndam.nl/onderzoek-innovatie/innovatiecentrum-revalidatie/lopende-innovatieprojecten/lovt-lingu%C3%AFstisch

 


16
okt
2020

overeenkomst FAN-CAI

De overeenkomst van het FAN-CAI project is getekend en staat ter informatie onder downloads voor leden.


18
sep
2020

Evaluatie kascommissie 2019

Het bestuur heeft gesproken over het takenpakket van de kascommissie. Veel afspraken met in- en externe partijen verlopen via emailcontact. Om financiele afspraken inzichtelijk te maken voor een commissie zullen voortaan facturen en overeenkomsten worden opgesteld.


18
sep
2020

FAN-CAI project

Het VKL bestuur heeft een overeenkomst opgestuurd naar de ontwikkelaars van het FAN-CAI project. Zodra de overeenkomst is afgerond, zal deze op de site worden geplaatst ter informatie.


24
aug
2020

financiën 2019

De kascommissie heeft de financien van 2019 goedgekeurd. Zij worden bedankt voor hun inzet!

De kascommissie 2019 denkt mee met het bestuur aan welke voorwaarden de jaarlijkse controle moet voldoen.

Wil jij voor 2020 deel uit maken van de kascommissie? Meld je dan aan via info@klinischelinguistiek.nl
 


01
juli
2020

linguistiek in Coronatijd

Hoe heb jij anders gewerkt in de Coronatijd? Vertel het ons via info@klinischelinguistiek.nl!
S
ommige collega's vertellen dat ze online spontane taalsamples of telefonisch auditieve taken afnamen. Soms vonden clienten dat prettig, omdat ze zich beter konden concentreren. 

Ook interessant: Wat is de invloed van gezichtsbedekking op de communicatie?
In een nieuw interview vertelt onderzoeker...

Lees verder

01
juli
2020

Fijne zomervakantie!

Het bestuur van de VKL wenst alle leden een fijne zomervakantie!


19
juni
2020

Subsidieakkoord Instrument voor spraakontwikkeling

Het bestuur gaat akkoord met de subsidieaanvraag betreffende het instrument voor spraakontwikkeling. Er zijn naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief mei 2020 geen bezwaren gekomen vanuit leden. Wel blijkt elders ook een instrument voor spraak in ontwikkeling te zijn. Wij hebben Mieke Beers en Ben Maassen hiervan op de hoogte gesteld. Zij zullen contact zoeken met de betreffende projectleider.

Lees verder

12
mei
2020

Lintje uitgereikt!

Op 22-4-2020 is Evy Visch-Brink benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau! Burgemeester Aboutaleb heeft haar in een telefonisch gesprek gefeliciteerd met haar onderscheiding. Het bestuur is heel trots op Evy en heeft haar namens alle leden gefeliciteerd met een prachtige bos bloemen.


12
mei
2020

Aphasia Clinics uitgesteld

Instituut Hersenen en gedrag heeft aangekondigd dat de Aphasia Clinics wordt uitgesteld naar vrijdag 12 maart 2021. Dit betreft de 9e editie Aphasia Clinics met het thema: Zintaxis: Over de zin van zinnen behandelen.