19
mrt
2020

Korting lidmaatschapskosten

In het huishoudelijk regelement staat:
Het VKL lidmaatschap per kalenderjaar is €45,-, waarbij leden van AfasieNet €20,- korting krijgen per kalenderjaar, tenzij er voor één maart van het nieuwe kalenderjaar een bewijs van lidmaatschap van AfasieNet schriftelijk is ingediend bij het bestuur via info@klinischelinguistiek.nl

We geven leden uitstel tot één april om een bewijs van betaling/ lid...

Lees verder

10
mrt
2020

Agenda Algemene Ledenvergadering VKL 27-03-2020

Agenda Algemene Ledenvergadering VKL

Datum:                vrijdag 27 maart 2020
Tijd:                      09.30 uur tot 10.30 uur
Locatie:               Online

Kun je online mee vergaderen? Mail dan naar info@klinischelinguistiek.nl dan krijg je van ons informatie over hoe je je kunt aanmelden.

Ochtendprogramma

ALV (9.30u-10.30u)

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Vaststelle...

Lees verder

01
jan
2020

Nieuwjaarsbericht van het bestuur

Het bestuur kijkt terug op een zeer positief en zinvol jaar, waarin mooie producten en plannen van de grond zijn gekomen. De VKL is zichtbaarder geworden en heeft inmiddels een vaste plek op de jaarlijkse Afasieconferentie, de Linguistic Career day en de WAP-symposia. Het ledenaantal blijft dan ook toenemen. Tijdens het afgelopen VIO TOS ontdekten we een positieve trend: er komen meer uren voor...

Lees verder

08
dec
2019

Terugkoppeling brief KKAU aangaande regiebehandelaarsschap

Onlangs hebben wij een reactie ontvangen op de vorig jaar verzonden brief van de WALS (werkverband FeNAC) en de VKL met betrekking tot het aanwijzen van de klinisch linguïst als regiebehandelaar bij spraak-taaltrajecten. Helaas ziet de KKAU (Kring Klinische Audiologie) geen reden om de klinisch linguïst hiervoor formeel aan te wijzen. Wel geven ze aan dat in de meeste recente versie Leidraad Au...

Lees verder

13
okt
2019

VIO afasie wellicht op de AfasieNetconferentie

Het bestuur heeft het voornemen om het VIO afasie van het najaar te laten plaatsvinden op de AfasieNetconferentie. Het doel van de VKL is samenwerking met logopedisten en andere disciplines te verbeteren en zichtbaarheid van de klinisch linguïst te vergroten. Beide besturen denken na over de specifieke invulling van het programma en kijken of er naast de inhoudelijke presentaties en workshops o...

Lees verder

10
sep
2019

Subsidieaanvraag SASTA

De subsidie voor het SASTA-project is toegekend vanuit de Universiteit Utrecht via de Stichting Taaltechnologie. Het project gaat dus van start! Binnenkort zal de projectgroep en het bestuur van de VKL bij elkaar komen om praktische zaken te bespreken en de toekomstvisie verder uit te werken. Nieuwe ontwikkelingen zullen via de nieuwsbrief en op de ALV worden gedeeld.


10
sep
2019

CAT-NL white paper subtest benoemen

Op de website van Pearson het vierde white paper over alternatieve responsen bij subtest 17 ‘mondeling benoemen’ van de CAT-NL https://www.pearsonclinical.nl/pub/media/productfile/c/a/cat_white_paper_4.pdf


10
sep
2019

Artikel over de ASTA

Onlangs is een artikel gepubliceerd over de toevoeging van nieuwe linguïstische en communicatieve maten binnen de huidige ASTA. De link naar het artikel is https://sstp.nl/article/view/28561.


30
mei
2019

Computer Articulatie Instrument is (eindelijk!) verkrijgbaar

Het Computer Articulatie Instrument (CAI) is een computerprogramma voor het diagnosticeren van spraakstoornissen bij Nederlandstalige kinderen (leeftijdsgroepen 2-3 jaar en 4-6 jaar). Het instrument kan gebruikt worden voor een beoordeling van de fonologische en spraakmotorische ontwikkeling. Voor meer informatie, zie website van Uitgeverij Boom: https://www.boomtestonderwijs.nl/productgroep/10...

Lees verder

13
apr
2019

Lidmaatschap AfasieNet

De VKL heeft ledenlijsten ontvangen van AfasieNet. Leden die voor 1 maart 2019  deelnemer zijn van AfasieNet ontvangen automatisch een korting van 20,- . Let op! Voor 2020 dienen leden ZELF bewijslast aan te leveren dat zij voor 1 maart deelnemer zijn van AfasieNet om voor korting in aanmerking te komen. Dit moet voor 1 april 2020 bekend zijn bij de VKL.

Lees verder