13
okt
2021

VIO's TOS & Afasie

De VIO's TOS & Afasie vinden plaats op 19 november. Dit is voor VIO TOS dus een gewijzigde datum!


13
okt
2021

Save the date!

 

Save the date!

Op 19 maart 2022 wordt in Utrecht dan eindelijk ons grootse en feestelijke lustrum symposium gehouden! De dag zal zeer afwisselend ingevuld worden met een variatie aan inspirerende sprekers, veel gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten, heerlijke catering en een feestelijke afsluiter. Kortom, een dag om in de geschiedenis van de VKL niet gauw te vergeten. Ben jij...

Lees verder

15
sep
2021

VIO's november 2021

Houd de volgende data vrij voor de VIO's: 

VIO TOS: 12 november a.s. 14.00-16.00 uur
VIO Afasie: 19 november a.s. 14.00-16.00 uur

Deze VIO's zullen via ZOOM plaatsvinden.
Meer informatie volgt later. 


10
sep
2021

Roelien Bastiaanse, mede-oprichtster van de VKL, met pensioen!

Roelien Bastiaanse, mede-oprichtster van de VKL, met pensioen!

Namens de VKL hebben we haar een bloemetje gestuurd:


10
sep
2021

Update lustrum

Wie kent nou niet het verhaal van Sjakie en de Chocoladefabriek.

“Als Sjakie een Gouden Toegangskaart vindt, gaat zijn diepste wens in vervulling!” 
En wie zou nou niet willen rondwandelen op het symposium van de VKL?

De lustrumcomissie is weer van start gegaan om iets moois te organiseren in het voorjaar van 2022. Houd de website in de gaten.  https://klinischelinguistiek.nl/jubileu...

Lees verder

10
aug
2021

ZOOM-sessie TOS-net

Benieuwd hoe het nu met TOS-net gaat? Of wil je een bijdrage leveren? Je kunt de Zoom-sessie van 22 juni nog terugkijken. Mail naar werkgroeptosnet@gmail.com om de link te ontvangen.  

ZOOM-sessie gemist

Lees verder

12
juli
2021

WBTR

WBTR

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is in het leven geroepen om goed bestuur van verenigingen en stichtingen te borgen.  Het bestuur is volop aan de slag om een aantal basis afspraken goed vast te leggen en alle onderdelen van de wet na te lopen. Het bestuur gebruikt hierbij het WBTR-stappenplan o...

Lees verder

10
juni
2021

SYDBAT-NL

SYDBAT

De Nederlandse versie van de Sydney Language Battery (SYDBAT-NL), een screening voor de belangrijkste taalfuncties, is gereed voor gebruik in de praktijk. Aangepast en gevalideerd voor Nederland door Roy Kessels, Nikki Janssen, Vitória Piai en Ardi Roelofs. Te koop via de RU.

Link naar Nederlands artikel
Link naar Engels artikel

 

Lees verder

10
juni
2021

Bedankt voor de aanmeldingen!

Bedankt voor de aanmeldingen!

Wij zijn heel blij met de aanmeldingen!

AfasieNetcongres: is vervuld door Anke Harbers en Laurien Sietsma met medewerking van Evy Visch

WAP symposium: is vervuld door Ria Visscher10
juni
2021

Korting STAP cursus voor VKL leden

Korting STAP cursus voor VKL leden

Het bestuur beraadt zich over de korting van de STAP voor VKL leden, nu de afhandeling van deze cursus door Amsterdam UMC Conferences & Events wordt gedaan.


09
juni
2021

PhD defense Izabela Przezdzik

PhD defense Izabela Przezdzik

On Thursday the 24th of June at 10:30 Izabela will defend her PhD thesis entitled "Investigations into cognitive systems with resting-state functional connectivity". A PDF of the thesis can be found here. Everyone is cordially invited to follow the defence via the livestream. Due to the corona measures, unfortunately only a limited number of guests will receive ...

Lees verder

09
juni
2021

Language in interaction BQ1 workshop

Language in interaction BQ1 workshop
21 juni 2021: 11.30uur

Human language processing involves not only combining word meanings in accordance with semantic and syntactic constraints, but also figuring out who and what is being referred to. Here we present the first study towards a mechanistic understanding of the neural basis for referential processing. Using both functional MRI and magneto...

Lees verder

10
mei
2021

Mieke van de Sandt benoemd tot erelid van de VKL

Mieke van de Sandt benoemd tot erelid van de VKL

20 maart 2021 is Mieke van de Sandt benoemd tot ere lid van de VKL. 

Mieke was blij verrast en blij met de prachtige bloemen en de heerlijke streekproducten van Bolletje uit Twente.

Lees verder

10
mei
2021

Gespreksverslag CVO 29-01-2021

Gespreksverslag CVO

Op 29 januari jl. hebben Agnes Doorduin, Martine Broersen en Nienke Lam een gesprek gehad met de CVO-voorzitters namens de WALS (Fenac) en de VKL. Op de website vinden jullie het gespreksverslag. 

 


10
mei
2021

Kascommissie 2021

Kascommissie 2021

’t Harde, 7-5-2021

 

Geacht bestuur van de VKL,

 

Op 4 mei 2021 heeft de kascommissie, betreffende de leden Liesbeth van der Wal en Christl Wassenaar, de financiën en jaarrekening bekeken van het afgelopen bestuursjaar 2020/2021.

Vanwege de Coronamaatregelen heeft de bijeenkomst online plaatsgevonden en werden de stukken vertrouwelijk behandeld.

 

Grote...

Lees verder

10
mei
2021

Bewijs van betaling VKL 2021

Bewijs van betaling VKL 2021

Mocht je een bewijs van betaling nodig hebben voor je werkgever, kan je deze downloaden van de website.

Bewijs van betaling VKL 2021


10
mei
2021

Wijzigingen huishoudelijk reglement

Wijzigingen huishoudelijk reglement

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement: 

  • Het lidmaatschap per kalenderjaar is €45,-, waarbij leden van AfasieNet €20,- korting krijgen per kalenderjaar, mits er voor 1 maart van het lopende kalenderjaar een bewijs van lidmaatschap van AfasieNet schriftelijk is ingediend bij het bestuur via info@klinischelinguistiek.nl
  • Mocht ...

Lees verder

09
apr
2021

Aanpassing huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement zal aangepast worden betreffende betaling: als een lid zelf het lidmaatschapsgeld overmaakt voor het lopende jaar en dit gebeurt niet vóór 1 april van het lopende jaar, zal er een verhoging plaatsvinden van €10,00.


10
mrt
2021

Lustrum VKL

Lustrum VKL

De leden die hun mailadres hebben doorgegeven hebben inmiddels een tussentijdse update ontvangen en worden op de hoogte worden gehouden van het lustrum. Heb je dat niet gedaan, maar wil je het wel? Meld je dan nog aan voor de updates via de link op de jubileumpagina.


10
mrt
2021

Openbare verdediging proefschrift Nienke Wolthuis

De VKL wenst Nienke Wolthuis veel succes met de openbare verdediging van haar proefschrift: Language impairments and resting state EEG in brain tumour patients/ Revealing connections.

In verband met Covid-19 zijn er geen of slechts enkele plaatsen beschikbaar.
De verdediging is live te volgen via:

https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/promoties/digital-phd-ceremony

Zie de age...

Lees verder

10
feb
2021

Korting lidmaatschapskosten 2021

In het huishoudelijk reglement staat:

Het VKL lidmaatschap per kalenderjaar is €45,-, waarbij leden van AfasieNet €20,- korting krijgen per kalenderjaar, indien er vóór 1 maart van het nieuwe kalenderjaar een bewijs van deelname van AfasieNet schriftelijk is ingediend bij het bestuur via info@klinischelinguistiek.nl

Zonder een bewijs wordt het volledige bedrag geïncasseerd!!!

 

...

Lees verder

08
feb
2021

Gesprek CVO-voorzitters over linguïstische diagnostiek

In november 2020 is er vanuit de WALS (werkverband FENAC) en de VKL een brief naar de CVO-voorzitters gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan over de meerwaarde en de rol van klinische linguïstiek binnen de TOS-diagnostiek en de toelating tot Cluster 2. Naar aanleiding van deze brief heeft er op 29 januari jl. een gesprek plaatsgevonden met de CVO-voorzitters van Auris, Kentalis, VierTaa...

Lees verder

08
feb
2021

Lustrum VKL 35 jaar

Gezien de verlengde coronamaatregelen zijn we achter de schermen druk bezig met het aanpassen van onze plannen voor het lustrumfeest. Houd je brievenbus de komende week maar goed in gaten...


10
jan
2021

Uit het huishoudelijk reglement: betaling lidmaatschap

Het lidmaatschap dient overgemaakt te worden, voor diegenen die geen automatische incasso hebben afgegeven.

Als er wel een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, zal het lidmaatschap in april worden afgeschreven. 


10
jan
2021

Verrassing per post

Houd eind januari je brievenbus in de gaten, want daar kun je een verrassing in verwachten. Wil je zeker weten dat je wat ontvangt? Check dan even of jouw adresgegevens, die je bij ons hebt achtergelaten, nog up to date zijn!


10
dec
2020

SASTA fase 1 en fase 2

Op de gezamenlijke VIO’s van 6-11-2020 heeft Jan Odijk het resultaat van het SASTA project fase I teruggekoppeld en het prototype gedemonstreerd.
De daadwerkelijke bruikbaarheid van deze applicatie zal worden getest met een geselecteerd aantal testgebruikers.
Dit valt onder fase 2 van het project. Het VKL bestuur is voornemens om financieel bij te dragen aan dit vervolg.

Het bestuur plant ...

Lees verder

09
dec
2020

VKL bedankt Gertje en Barbara

 

Het bestuur bedankt Barbara Wegener-Sleeswijk en Gertje de Wijkerslooth – van Wiechen voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun betrokkenheid bij de VKL en hun deskundigheid bij het verzorgen van de STAP cursus.
Barbara en Gertje hebben een boeket gekregen, namens alle leden van de VKL.

Lees verder

09
dec
2020

CAI-FAN

De VKL heeft subsidie verstrekt aan het ontwikkelen van een instrument voor spontane spraakanalyse.
Het Computer Articulatie Instrument (CAI, prof. dr. Ben Maassen) en de Fonologische Analysemethode voor het Nederlands (FAN, dr. Mieke Beers) worden gebundeld.
We houden jullie op de hoogte van de voortgang van de ontwikkeling van dit instrument.


09
dec
2020

Brief aan de CVO's

Half november 2020 is er een brief gestuurd naar CVO's cluster 2 onderwijs Nederland, waarin het belang van het linguïstisch onderzoek voor het aantonen van TOS wordt benoemd. De VKL is mede ondertekenaar van de brief.

Brief aan de CVO's 

Lees verder

11
nov
2020

VIO gemist?

Heb je het VIO van 6-11-2020 gemist?
Geen probleem. We hebben de presentaties opgenomen.
Kijk in de notulen hoe je het kan bekijken
homepage>vergaderingen>VIO afasie/ VIO TOS>notulen 6-11-2020