13
okt
2019

VIO afasie wellicht op de AfasieNetconferentie

Het bestuur heeft het voornemen om het VIO afasie van het najaar te laten plaatsvinden op de AfasieNetconferentie. Het doel van de VKL is samenwerking met logopedisten en andere disciplines te verbeteren en zichtbaarheid van de klinisch linguïst te vergroten. Beide besturen denken na over de specifieke invulling van het programma en kijken of er naast de inhoudelijke presentaties en workshops o...

Lees verder

10
sep
2019

Subsidieaanvraag SASTA

De subsidie voor het SASTA-project is toegekend vanuit de Universiteit Utrecht via de Stichting Taaltechnologie. Het project gaat dus van start! Binnenkort zal de projectgroep en het bestuur van de VKL bij elkaar komen om praktische zaken te bespreken en de toekomstvisie verder uit te werken. Nieuwe ontwikkelingen zullen via de nieuwsbrief en op de ALV worden gedeeld.


10
sep
2019

CAT-NL white paper subtest benoemen

Op de website van Pearson het vierde white paper over alternatieve responsen bij subtest 17 ‘mondeling benoemen’ van de CAT-NL https://www.pearsonclinical.nl/pub/media/productfile/c/a/cat_white_paper_4.pdf


10
sep
2019

Artikel over de ASTA

Onlangs is een artikel gepubliceerd over de toevoeging van nieuwe linguïstische en communicatieve maten binnen de huidige ASTA. De link naar het artikel is https://sstp.nl/article/view/28561.


30
mei
2019

Groen licht voor subsidieaanvraag project SASTA

Naar aanleiding van de ALV op 29 maart, is het projectvoorstel SASTA binnen het VKL-bestuur besproken. Gezien de behoorlijke geldinvestering heeft het bestuur een kritische houding aangenomen en er naar gestreefd zich goed te laten informeren. Dit is voor een groot deel gelukt tijdens de ALV dankzij het geschreven projectvoorstel, de presentatie van Jan Odijk, de toelichting van de projectgroep...

Lees verder

30
mei
2019

Computer Articulatie Instrument is (eindelijk!) verkrijgbaar

Het Computer Articulatie Instrument (CAI) is een computerprogramma voor het diagnosticeren van spraakstoornissen bij Nederlandstalige kinderen (leeftijdsgroepen 2-3 jaar en 4-6 jaar). Het instrument kan gebruikt worden voor een beoordeling van de fonologische en spraakmotorische ontwikkeling. Voor meer informatie, zie website van Uitgeverij Boom: https://www.boomtestonderwijs.nl/productgroep/10...

Lees verder

13
apr
2019

Lidmaatschap AfasieNet

De VKL heeft ledenlijsten ontvangen van AfasieNet. Leden die voor 1 maart 2019  deelnemer zijn van AfasieNet ontvangen automatisch een korting van 20,- . Let op! Voor 2020 dienen leden ZELF bewijslast aan te leveren dat zij voor 1 maart deelnemer zijn van AfasieNet om voor korting in aanmerking te komen. Dit moet voor 1 april 2020 bekend zijn bij de VKL.

Lees verder

12
mrt
2019

Korting VKL-lidmaatschap

De deadline voor het aantonen van je inschrijving bij AfasieNet is verplaatst naar 1 april (i.p.v. 1 maart). Je hebt meer tijd om hun lidmaatschap van Afasienet aan te tonen, om korting  te kunnen krijgen op de jaarlijkse bijdrage aan de VKL.

Lees verder

08
feb
2019

Korting lidmaatschapskosten VKL

Als je lid bent van AfasieNet, dan krijg je korting op de lidmaatschapskosten van de VKL. Stuur vóór 1 maart het betalingsbewijs van Afasienet naar info@klinischelinguistiek.nl.


13
jan
2019

Richtlijnen Klinische linguïstiek

Er is een start gemaakt met het schrijven van een richtlijn klinische linguïstiek bij TOS. Op de aankomende ALV/VIO TOS zal de eerste opzet met de leden worden besproken. De richtlijn klinische linguïstiek bij afasie wordt momenteel herzien.


13
jan
2019

Vorderingen CAI

Het bestuur heeft naar aanleiding van het VIO TOS contact opgenomen met Boomuitgevers over het Computer Articulatie Instrument (CAI). De uitgever kan ons verzekeren dat zij op dit moment de laatste hand aan de test aan het leggen zijn. Vermoedelijk eind januari kunnen zij definitief meer duidelijkheid geven. Zij houden ons op de hoogte.


12
dec
2018

Notulen vergaderingen 16-11-2018

De notulen van de ALV en beide VIO’s staan op de websites. De powerpointpresentaties mogen niet op de website geplaatst worden, omdat deze data bevatten die nog niet gepubliceerd zijn. De volgende vergaderingen staan gepland op vrijdag 29 maart 2019 in de Amershof.