13
apr
2019

Lidmaatschap AfasieNet

De VKL heeft ledenlijsten ontvangen van AfasieNet. Leden die voor 1 maart 2019  deelnemer zijn van AfasieNet ontvangen automatisch een korting van 20,- . Let op! Voor 2020 dienen leden ZELF bewijslast aan te leveren dat zij voor 1 maart deelnemer zijn van AfasieNet om voor korting in aanmerking te komen. Dit moet voor 1 april 2020 bekend zijn bij de VKL.

Lees verder

12
mrt
2019

Korting VKL-lidmaatschap

De deadline voor het aantonen van je inschrijving bij AfasieNet is verplaatst naar 1 april (i.p.v. 1 maart). Je hebt meer tijd om hun lidmaatschap van Afasienet aan te tonen, om korting  te kunnen krijgen op de jaarlijkse bijdrage aan de VKL.

Lees verder

08
feb
2019

Korting lidmaatschapskosten VKL

Als je lid bent van AfasieNet, dan krijg je korting op de lidmaatschapskosten van de VKL. Stuur vóór 1 maart het betalingsbewijs van Afasienet naar info@klinischelinguistiek.nl.


13
jan
2019

Richtlijnen Klinische linguïstiek

Er is een start gemaakt met het schrijven van een richtlijn klinische linguïstiek bij TOS. Op de aankomende ALV/VIO TOS zal de eerste opzet met de leden worden besproken. De richtlijn klinische linguïstiek bij afasie wordt momenteel herzien.


13
jan
2019

Vorderingen CAI

Het bestuur heeft naar aanleiding van het VIO TOS contact opgenomen met Boomuitgevers over het Computer Articulatie Instrument (CAI). De uitgever kan ons verzekeren dat zij op dit moment de laatste hand aan de test aan het leggen zijn. Vermoedelijk eind januari kunnen zij definitief meer duidelijkheid geven. Zij houden ons op de hoogte.


12
dec
2018

Notulen vergaderingen 16-11-2018

De notulen van de ALV en beide VIO’s staan op de websites. De powerpointpresentaties mogen niet op de website geplaatst worden, omdat deze data bevatten die nog niet gepubliceerd zijn. De volgende vergaderingen staan gepland op vrijdag 29 maart 2019 in de Amershof.


12
nov
2018

Verzamelde berichten

* Het huishoudelijk reglement van de VKL en de jaardoelen 2018-2019 staan op de site (alleen via inloggen zichtbaar voor leden). Zie Vergaderingen / Downloads voor leden.

* Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor het ALV of VIO's (sluitingsdatum: 9-11-2018).

* De VKL heeft contact met de NVLF gehad, omdat de NVLF een aanvraag voor facultatieve prestatie diagnostiek en adviserin...

Lees verder

11
sep
2018

Ben je al ingelogd op de VKL-website?

Inloggen op de nieuwe website en persoonlijke gegevens aanpassen. Veel informatie op de website is alleen beschikbaar voor leden. Hiervoor moet je ingelogd zijn. Let op: om in te loggen op de website, dien je een nieuw wachtwoord aan te vragen (de oude wachtwoorden zijn namelijk niet meer beschikbaar). Dit doe je via inlog voor leden > wachtwoord vergeten. Je logt in met het e-mailadres waarop ...

Lees verder

11
sep
2018

Deelname VKL aan Drongofestival

Het VKL bestuur oriënteert zich op toekomstige deelname aan het Drongo Talenfestival: https://www.drongotalenfestival.nl/


11
sep
2018

Lidmaatschap per mail opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap, dient uiterlijk 1 november voor het nieuwe boekjaar per e-mail door te worden gegeven aan het bestuur via info@klinischelinguistiek.nl. Wanneer hier niet aan is voldaan, wordt ook het lidmaatschapsgeld voor het daaropvolgende jaar in rekening gebracht.

Lees verder

19
juli
2018

fijne zomer gewenst

Het bestuur van de VKL wenst alle leden een fijne zomer.
We hopen jullie weer te verwelkomen op de VIO’s en ALV op vrijdag 16 november 2018

symposium ‘Als taal geen feestje is’ (TOS) voor zorg- en onderwijsprofessionals op vrijdag 21 september 2018, Leeuwarden.
https://klinischelinguistiek.nl/deskundigheidsbevordering/symposium-als-taal-geen-feestj

Van der Lem symposium (NSDSK) ‘Een goe...

Lees verder

25
juni
2018

linguistics career day 2018

Linguistics Career Day 2018

De VKL sprak studenten ATW op de Linguistics Career Day 2018.
Martine Broersen- Jong heeft een presentatie gegeven, aan studenten Taalwetenschappen op de Linguistic career Day.

De VKL stond met een stand op de informatiemarkt en sprak met studenten wat hun verwachtingen zijn voor de toekomst en welke studieroutes zij volgen.       

...

Lees verder

25
juni
2018

laatste nieuws juni 2018

  • De VKL verwelkomt twee nieuwe bestuursleden; Trix Torremans en Marjolijn van Gelder. Op 15 juni kwam het voltallig bestuur bij elkaar en werden de jaardoelen besproken en de taken verdeeld. 
  • Het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 staat onder downloads
  • ALV en VIO’s, de ASTA cursus en workshop CAT situatieplaat op de  afasieconferentie
  • Project ZINnig, nieuw project van het lectoraat Logopedi...

Lees verder

25
mei
2018

AVG en Nieuwsbrief VKL

Dit is een eenmalig bericht om je te informeren over ons Privacy beleid en onze nieuwsbrief.

Je hebt er vast van gehoord: Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wij willen je graag wi...

Lees verder