Werkgroepen

De leden van de VKL participeren in een aantal werkgroepen. Soms zijn dit werkgroepen van de VKL zelf maar soms participeren we ook in projecten van samenwerkingspartners.

 

vraag van de werkgroep beroepscode

Wat versta jij onder klinisch linguïstisch handelen?
En wat versta jij onder ‘een goede beroepsuitoefening?

Dat zijn vragen waar de werkgroep “beroepscode” zich de afgelopen tijd mee heeft bezig gehouden.’

We zijn we begonnen met het opstellen van een competentieprofiel. Het beschrijven va...

Lees verder

overzicht stappen beroepscode

Wat is er tot nu toe gedaan door het bestuur en de werkgroep beroepscode?

In dit overzicht geeft de werkgroep een update.


Heb je een afgeronde academische opleiding in de Taalwetenschappen (Linguïstiek), bijvoorbeeld Neurolinguïstiek, Taal- en spraakpathologie, of Logopediewetenschappen, word dan lid van de VKL!

Lid worden van de VKL