In het bestuur van de VKL hebben de volgende personen zitting:
  • Anke Harbers, penningmeester. Anke werkt als klinisch linguïst en logopedist in Klimmendaal, revalidatiespecialisten Apeldoorn.
  • Marije van der Staaij-Mulder, secretaris. Marije werkt als klinisch linguïst en logopedist voor Treant zorgroep regio Hoogeveen en de Wolden.
  • Martine Broersen-Jong, voorzitter. Martine werkt als klinisch linguïst en logopedist voor het Spraaktaalteam van Audiologisch Centrum Holland Noord (NSDSK). 
  • Marjolijn van Gelder, algemeen lid. Marjolijn werkt als logopedist in de eerste lijn en als docent logopedie bij Fontys in Eindhoven.
  • Trix Torremans, algemeen lid. Trix werkt als klinisch linguïst en logopedist voor Koninklijke Kentalis, Audiologisch Centrum Arnhem.


    Onze adressen
Algemeen adres:
info@klinischelinguistiek.nl
 
Anke Harbers
Klimmendaal, revalidatiegeneeskunde
Arnhemseweg 11
7331 BA Apeldoorn
055 - 538 2700
a.harbers@klimmendaal.nl
 
Marije van der Staaij-Mulder
Treant Zorggroep
Dr GH Armshoffweg 4
7909 AA Hoogeveen
0528 - 286111
m.vanderstaaij@treant.nl
 
Martine Broersen-Jong
Audiologisch Centrum Holland Noord
De Vliegerstraat 1a
1816 KD Alkmaar
072 - 514 10 50
mbroersen@nsdsk.nl 

 
 
 

Heb je een afgeronde academische opleiding in de Taalwetenschappen (Linguïstiek), bijvoorbeeld Neurolinguïstiek, Taal- en spraakpathologie, of Logopediewetenschappen, word dan lid van de VKL!

Lid worden van de VKL