Intervisie

De VKL wil de landelijke spreiding van intervisiegroepen voor haar leden zichtbaar maken. Intervisie maakt onderdeel uit van de professionalisering van de klinische linguïstiek.

Intervisie bijeenkomsten kunnen bijdragen aan de professionalisering van de klinische linguïstiek. De intervisie is onderdeel van het stimuleren van kennis, gericht op vakinhoudelijk overleg.
 
Doel intervisie
De deskundigheid van de klinisch linguïst te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
Komen tot uniform handelen.
 
Intervisie richt zich op de ontwikkeling van de klinisch linguïst als professional in de brede zin: 

  • Persoonlijke thema’s in het professioneel handelen
  • Verdiepende analyse van de (semi)spontane taal: casuïstiek, taalkunde
  • De keuze en de interpretatie van taalkundige variabelen
  • Hypothesen formuleren en toetsen aan wetenschappelijke modellen over normale en gestoorde taalverwerking
  • Bespreken, ontwikkelen en toetsen van evidence based behandelmethoden
  • Ontwerpen en interpreteren van taken: taalkundig
  • Bestaande testen en gangbare onderzoekmethoden bespreken, toetsen aan WO
  • Bespreken onderzoek met betrekking tot het ontwikkelen en bijstellen van theoretische taalmodellen
  • Bespreken onderzoek met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe therapiemethodes (effectiviteitstudies).

Wie
Klinisch linguïsten uit dezelfde branche, ongeacht werkgever
Vaste groep van minimaal drie en maximaal tien personen
 
Hoe/wat
De voorzitter van de intervisiegroep rouleert en wordt vastgesteld in de jaarplanning. Dit geldt ook voor de deelnemers die casussen in moeten brengen. Mocht een deelnemer gedurende het jaar een belangrijke vraag hebben m.b.t. een casus, dan kan deze persoon in overleg met degene die eigenlijk aan de beurt is, wisselen. 
De voorzitter werkt volgens de oplossingsgerichte intervisiemethodiek2
Frequentie minimaal 2x per jaar gemiddeld 2 uur
Roulerende rollen: inbrenger, voorzitter, notulist en groepslid/adviseur.
Intervisie is geen individueel traject, maar er worden in groepsverband onderwerpen besproken gerelateerd aan de werkzaamheden van de klinisch linguïsten1.

Overzicht intervisiegroepen
Dit overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt. Laatste update: 22-09-2019.
Klik hier voor de intervisiegroepen die bij de VKL zijn aangemeld.

1 Zie competentieprofiel klinisch linguïst