30
mei
2019

Linguistics Career Day 10 mei 2019

Namens het VKL-bestuur waren Anke en Marolijn op vrijdagavond 10 mei aanwezig op de informatiemarkt van de Linguistics Career Day in Utrecht. Deze avond werd georganiseerd door studieverenigingen T.W.I.S.T., VOS, Babel, en InTenS voor studenten Taalwetenschap van verschillende universiteiten in N...

Lees verder

30
mei
2019

PROMPT-cursus 2019 succesvol afgerond

De tweedaagse PROMPT-cursus voor VKL-leden is beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 8,6! Wij hebben enthousiaste reacties ontvangen van zowel de deelnemers als de docent (zie recensie hieronder). De cursus blijkt dus een nuttige toevoeging te zijn aan de bijscholingsactiviteiten van de VKL....

Lees verder

13
apr
2019

Notulen vergaderingen 29-03-2019

De notulen van de ALV, het VIO TOS en het VIO afasie van 29 maart jongstleden staan op de website.

Lees verder

13
apr
2019

Dag van de Logopediewetenschap 2019

De dag van de Logopediewetenschap wordt dit jaar gehouden op zaterdag 15-06-2019, zie https://www.logoscientia.nl/activiteitenkalender/

...

Lees verder

13
apr
2019

Dag van de Grammatica

De VKL was aanwezig op de Dag van de Grammatica.


13
apr
2019

Linguistics Career Day 2019

De VKL is aanwezig op  10 mei 2019 , dan zal in Utrecht de Linguistics Career Day 2019 plaatsvinden. Het is een landelijke carrièredag voor studenten taalwetenschap uit Leiden, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht, georganiseerd door de studieverenigingen taalwetenschap uit deze vier steden?.

...

Lees verder

12
mrt
2019

Aanmelden cursus PROMPT

Cursus PROMPT voor VKL-leden voorjaar 2019: graag aanmelden vóór 15 maart!

Je kunt je nu aanmelden voor de cursus! 
Bij voldoende deelnemers (minimaal 10) zal in het voorjaar een 2-daagse PROMPT-cursus voor klinisch linguïsten gegeven worden door Karin Brinkmann (gecertificeerd PROMPT® instru...

Lees verder

19
feb
2019

Symposium rondom pensioen Mieke van de Sandt

26 April is het symposium ter ere van de pensionering van Mieke van de Sandt-Koenderman.


19
feb
2019

Aanmelden cursus PROMPT voor VKL-leden voorjaar 2019

Je kunt je nu aanmelden voor de cursus!

Bij voldoende deelnemers (minimaal 10) zal in het voorjaar een 2-daagse PROMPT-cursus voor klinisch linguïsten gegeven worden door Karin Brinkmann (gecertificeerd PROMPT® instructor).  In deze cursus wordt ingegaan op het onderzoek naar spraakmotoriek vo...

Lees verder

08
feb
2019

Cursus PROMPT voor VKL-leden voorjaar 2019

Bij voldoende deelnemers (minimaal 10) zal in het voorjaar een 2-daagse PROMPT-cursus voor klinisch linguïsten gegeven worden door Karin Brinkmann (gecertificeerd PROMPT® instructor).  In deze cursus wordt ingegaan op het onderzoek naar spraakmotoriek volgens PROMPT®, aan de hand van (zelf ingebr...

Lees verder

08
feb
2019

NVSST symposium 'To hear or not to hear'

De NVSST organiseert op vrijdag 1 maart 2019 een symposium over Gehoor met als titel “To hear or not to Hear”. Voor het volledige programma zie http://www.nvsst.org/agenda/event/nvsst-minisymposium-gehoor/

 

Lees verder

07
feb
2019

Dag van de Grammatica 2019

De Dag van de Grammatica is op 16 maart aanstaande. Lees waarover ze komen vertellen op de website https://www.dagvandegrammatica.nl/. Er is nog een aantal plaatsen vrij. Aanmelden kan tot uiterlijk 6 maart.

Lees verder

12
dec
2018

Start Richtlijn Klinisch linguïstisch handelen

De richtlijn Klinisch linguïstisch handelen bij afasie? wordt herzien. Een werkgroep is geformeerd uit TOS-leden die de Richtlijn Klinisch linguïstisch handelen bij TOS gaan schrijven. De deadline is de ALV op 29 maart 2019. Wij willen alle leden die zich hiervoor inzetten hartelijk bedanken!

...

Lees verder

12
dec
2018

White paper CAT-NL

Houd website Pearson in de gaten. Binnenkort komt de nieuwste white paper CAT-NL uit over de subtest Benoemen van zelfstandig naamwoorden: https://www.pearsonacademy.nl/clinical-whitepapers

Lees verder

12
dec
2018

Regiebehandelaarschap voor klinisch linguïsten

VKL heeft de brief aan de Kring Klinische Audiologie (KKAu) van de NVKF mede ondertekend om in gesprek te gaan over het regiebehandelaarschap voor de klinisch linguïst voor de ST-trajecten op AC’s (zie notulen ALV 16-11-18). 

Lees verder

12
nov
2018

14
okt
2018

PROMPT-cursus voor klinisch linguïsten

Inventarisatie PROMPT-cursus voor klinisch linguïsten

Het is evident dat de fonologische ontwikkeling nauw samenhangt met de spraakmotorische ontwikkeling. En toch hebben nog veel klinisch linguïsten binnen hun onderzoek weinig oog voor de spraakmotoriek door onvoldoende kennis of vaardigheden...

Lees verder

14
okt
2018

Eindsymposium DigiTaal - Taal leren met tabletgames

Vrijdag 19 oktober 2018 van 11.00 tot 15.00 uur

Graag nodigen we u uit voor het Eindsymposium van het project DigiTaal. Het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Auris, Kentalis, Pento, NSDSK en de NV...

Lees verder

11
sep
2018

Ontwikkeling van de richtlijn Hoorrevalidatie

De VKL heeft haar lid Agnes Doornduin gemandateerd aan de werkgroep voor de ontwikkeling van de richtlijn Hoorrevalidatie 4-12 jaar. Agnes werkt als klinisch-linguïst in een audiologisch centrum en voor een CI-team en is daarin verantwoordelijk voor diagnostiek, advies en het bepalen van beleid. ...

Lees verder

19
juli
2018

Symposium ‘Als taal geen feestje is’ , Leeuwarden

Symposium ‘Als taal geen feestje is’ (TOS) voor zorg- en onderwijsprofessionals op vrijdag 21 september 2018, Leeuwarden.
https://www.kentalis.nl/evenementen/als-taal-geen-feestje

Lees verder

19
juli
2018

Van der Lem symposium (NSDSK) ‘Een goed begin’, Amsterdam.

Van der Lem symposium (NSDSK) ‘Een goed begin’. Een symposium over de eerste levensjaren van dove en slechthorende kinderen op vrijdag 21 september 2018, Amsterdam.
https://nsdsk.nl/van-der-lem-symposium

Lees verder