Afasie

Afasiecentra
Mensen met afasie en hun partners kunnen onder professionele begeleiding in een afasiecentrum leren beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.
Afasienet
AfasieNet is het kennisnetwerk voor professionals die zich bezig houden met afasie.
Afasieteams 
Een afasieteam is een interdisciplinair team van deskundigen op het gebied van afasiediagnostiek- en behandeling, meestal verbonden aan een revalidatiecentrum.
Afasie Vereniging Nederland
Patientenvereniging voor mensen met afasie.
Ellis & Young
Op deze website krijgt een patiënt uitleg over het model van Ellis & Young in een normale situatie en in een situatie met afasie.

Beroepsverenigingen

Bundesverband Klinische Linguistik
 
https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/autisme 
Nederlandse Vereniging voor Autisme

NVAT
Vereniging voor logopedisten die zich door scholing en ervaring hebben gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren neurologische taal- en/of spraakstoornissen.
NVLF
Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten

Netwerken

Revalidatie Kennisnet
Het platvorm voor revalidatieprofessionals! Het is een initiatief van Revalidatie Nederland. 
Simea
De vereniging Simea telt ruim 1.000 leden in het auditief-communicatieve werkveld.Bij de Verenigingkunnenledenelkaar ontmoeten, vakinhoudelijke kennis uitwisselen en nieuwe kennis opdoen.

Taalontwikkelingsstoornissen

Adviezen auditieve verwerkingsproblemen
Diagnose- en behandeladviezen voor professionals die leerlingen begeleiden of behandelen met auditieve verwerkingsproblemen
Auris
Auris helpt mensen met communiceren. Of het nu gaat om gehoorproblemen, om spraak- en/of taal problemen of een vorm van autisme.
Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie die al ruim 220 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren.

Uitgevers van test- en therapiemateriaal

BohnStafleu en van Loghum

Vakliteratuur

Doconline
Pubmed
Stem-, Spraak-, Taalpathologie