Organisatie

De Vereniging voor Klinische Linguïstiek is de Nederlandse beroepsvereniging van wetenschappelijk opgeleide spraak-/taalkundigen die zich bezighouden met klinische toepassingen van de taalwetenschap, onder andere op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen en afasie.

Klinisch linguïstenzijn werkzaam in een klinische setting zoals ziekenhuizen, audiologische centra, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen en een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

De VKL heeft ten doel:

 • Het bevorderen van de klinische linguïstiek als bijdrage in de diagnostiek, therapie en evaluatie van spraak-/ taalstoornissen; 
 • Het dienen van de maatschappelijke belangen van de klinisch linguïsten; 
 • Al hetgeen met het bovenstaande verband houden of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (bron: statuten)

Belangrijke activiteiten van de VKL zijn:

 1. Informatie en deskundigheidsbevordering:
  • het opstellen en vernieuwen van het Beroepsprofiel
  • initiëren van discussie over het klinisch linguïstisch handelen
  • stimuleren van ontwikkeling van protocollen
 2. Het bijdragen aan het ontstaan van opleidingen op het vakgebied, zoals de opleiding Neurolinguïstiek in Groningen
 3. Het ontwikkelen en actualiseren van richtlijnen voor klinisch linguïstisch handelen
 4. Testontwikkeling
 5. Organisatie van symposia en workshops

 

Een klinisch linguïst heeft een afgeronde academische opleiding in de Taalwetenschappen (Linguïstiek) met een afstudeerrichting of Master in de klinische linguïstiek, bijvoorbeeld Neurolinguïstiek, Taal- en spraakpathologie, Toegepaste Taalwetenschappen of Logopediewetenschappen, en staat bij voorkeur geregistreerd als klinisch linguïst bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL).

Bestuur

In het bestuur van de VKL hebben de volgende personen zitting:

Lees verder

Werkgroepen

De leden van de VKL participeren in een aantal werkgroepen. Soms zijn dit werkgroepen van de VKL zelf maar soms participeren we ook in projecten van samenwerkingspartners.

Heb je een afgeronde academische opleiding in de Taalwetenschappen (Linguïstiek), bijvoorbeeld Neurolinguïstiek, Taal- en spraakpathologie, of Logopediewetenschappen, word dan lid van de VKL!

Lid worden van de VKL