Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, derdelijns zorginstellingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

Feedback op concept handreiking linguïstische diagnostiek TOS

Het concept voor ‘handreiking linguïstische diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen’ is klaar en op de site geplaatst. Verzoek aan de leden om de handreiking te lezen en eventuele opmerkingen, tips en aanvullingen voor 10 januari te mailen naar Klarien van de Linde: K.vanderLinde@kentalis.nl. Deze worden door de projectgroep verwerkt voor de volgende VKL-vergadering. Na 10 januari 2020 zal het concept van de site worden gehaald omdat dit dan wordt bewerkt.