Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

Dag van de Grammatica 2019

De VKL ondersteunt haar leden, die de Dag van de Grammatica organiseren. Dit evenement vindt plaats op 16 maart 2019 in de OBA te Amsterdam. Andere samenwerkingspartners zijn de NVSST en het WAP. Voor meer info over de eerste editie, zie hier: http://www.nvsst.org/dag-van-de-grammatica/