Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, derdelijns zorginstellingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

Aanmelden ALV en VIO's 29-03-2019

Graag ontvangen we je aanmelding voor de ALV en/of VIO op vrijdag 29 maart 2019 a.s. 

De agenda's voor het VIO TOS, VIO Afasie en de ALV staan op de website.

Hierbij enkele aanvullende stukken ter voorbereiding op de ALV op vrijdag 29 maart a.s. Het betreft een abstract van de LEES VERDER