Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, derdelijns zorginstellingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

webmaster gezocht

Nina heeft haar taken als webmaster jarenlang met verve vervuld. Zij heeft aangegeven per 1 september te stoppen met haar functie
Nina BEDANKT voor je inzet!

Momenteel heeft Marije de taken tijdelijk overgenomen. Zij doet dit naast de secretariele werkzaamheden.
We zijn hard op zoek naar een vervanger van Nina, dus meld je aan als webmaster, via info@klinischelinguistiek.nl