Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

fijne zomer gewenst

Het bestuur van de VKL wenst alle leden een fijne zomer.
We hopen jullie weer te verwelkomen op de VIO’s en ALV op vrijdag 16 november 2018

symposium ‘Als taal geen feestje is’ (TOS) voor zorg- en onderwijsprofessionals op vrijdag 21 september 2018, Leeuwarden.
https://klinischelinguistiek.nl/deskundigheidsbevordering/symposium-als-taal-geen-feestj

Van der Lem symposium (NSDSK) ‘Een goed begin’. op vrijdag 21 september 2018, Amsterdam.
https://klinischelinguistiek.nl/deskund...