Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, derdelijns zorginstellingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

Vacature Revalidatie Friesland

Bij Revalidatie Friesland
Bij de afdeling volwassenrevalidatie van Revalidatie Friesland is een vacature voor een klinisch linguïst voor 16 uur per week.

De functie
De volwassenenrevalidatie is verdeeld in klinische en poliklinische revalidatie. Daarin wordt interdisciplinair samengewerkt.

De functie van klinisch linguïst is gericht op het leveren van een bijdrage aan de optimalisering van het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven door middel van (neuro)linguïstische diagnostiek bij patiënten met neurologische taal- en spraakstoornissen. De klinisch linguïst verzorgt een deel van het linguïstisch onderzoek, interpreteert de onderzoeksresultaten en draagt zorg voor de bijbehorende rapportage. Aan de hand hiervan geeft de klinisch linguïst advies over verdere diagnostiek en behandeling.

Daarnaast coacht de klinisch linguïst de logopedisten gedurende de behandeling van de patië...