Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, derdelijns zorginstellingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

Eindsymposium DigiTaal - Taal leren met tabletgames

Vrijdag 19 oktober 2018 van 11.00 tot 15.00 uur

Graag nodigen we u uit voor het Eindsymposium van het project DigiTaal. Het lectoraat Logopedie – Participatie door Communicatie van Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Auris, Kentalis, Pento, NSDSK en de NVLF onderzoek gedaan naar de toepassing van tabletgames in de behandeling  van kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). In het eindsymposium presenteren we de resultaten.

Programma

10.30 - 11.00 uur               Ontvangst met koffie en thee
11.00 - 12.30 uur               Plenaire bijeenkomst

Welkom

Introductie van het project DigiT...