Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, derdelijns zorginstellingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

Enquête RuG en Hanzehogeschool

Beste VKL-leden,

De opleiding Taalwetenschap van de RUG en de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool werken al jaren samen met doorstroomprogramma's over en weer voor logopedisten en studenten Taalwetenschap. Sinds enige tijd hebben we plannen gemaakt om te komen tot een gezamenlijk programma. We willen graag weten wat mensen uit het werkveld en werkgevers van deze plannen vinden en hebben daarom de hulp van de VKL gevraagd. We hopen dat jullie een korte vragenlijst over het nieuwe programma willen invullen. Deze is bedoeld voor werkgevers, maar we gaan er van uit dat jullie goed in staat zijn in te schatten of er binnen jullie organisatie of in het algemeen behoefte is aan afgestudeerden van het nieuwe programma. Als jullie stages begeleiden kunnen jullie ook denken aan wat jullie van studenten die stage lopen verwachten.

De vragenlijst is te vinden op de volgende website:

LEES VERDER