Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, derdelijns zorginstellingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

Gezocht: VKL-leden voor de SASTA-pilot voor STAP en Tarsp

Gezocht: VKL-leden voor de SASTA-pilot voor STAP en Tarsp

 

Beste collega's, 

 

SASTA is een gratis webapplicatie in ontwikkeling voor het semi-automatisch ontleden van spontane taal van kinderen en volwassenen, zie ook: https://sasta.hum.uu.nl/. De webapplicatie is mede met financiering van de VKL, ontwikkeld door onder andere de UU en is nu in een pilotfase voor gebruikers. Voor het verbeteren van de programmatuur, met name voor de STAP-analyse, zoekt de SASTA-werkgroep klinisch linguïsten. Bedoeling is dat je ruime ervaring hebt met STAP en eventueel ook Tarsp. 

Doe je mee met de pilot?

 

Je krijgt er veel voor terug, namelijk: 

  • een handleiding voor gebruik van SASTA voor STAP en voor Tarsp, en snelle hulp bij vragen
  • automatisch...