Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, derdelijns zorginstellingen, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

Nieuwjaarsbericht van het bestuur

Het bestuur kijkt terug op een zeer positief en zinvol jaar, waarin mooie producten en plannen van de grond zijn gekomen. De VKL is zichtbaarder geworden en heeft inmiddels een vaste plek op de jaarlijkse Afasieconferentie, de Linguistic Career day en de WAP-symposia. Het ledenaantal blijft dan ook toenemen. Tijdens het afgelopen VIO TOS ontdekten we een positieve trend: er komen meer uren voor klinisch linguïsten beschikbaar: leidinggevenden zien de meerwaarde van de klinisch linguïst in hun team. Maar we zijn er nog niet. Het blijft nodig om ons beroep op de kaart te zetten. Er wordt druk gewerkt aan een beroepscode en opleidingsplan tot klinisch linguïst. De handreiking linguïstische diagnostiek bij Afasie én TOS zijn in ontwikkeling en bijna gereed voor publicatie. En natuurlijk de projectgroep SASTA: een ontzettend mooi initiatief en samenwerking door Afasie- en TOS- leden, en perfect passend in ons meerjarenbeleidsplan. Na een unaniem positieve s...