10
juni
2021

Enquête Kim Kremer

Enquête Kim Kremer

Hallo!

Voor onze studie Taalwetenschappen – Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen doen wij onderzoek naar de taalontwikkeling omtrent werkwoorden en zinnen bij basisschoolkinderen (4 tot 12 jaar). Hiervoor hebben wij een aantal online taken ontwikkeld, waarbij kinderen woorden moeten opnoemen, soms wat moeten zeggen over een plaatje en soms een plaatje moe...

Lees verder

10
mei
2021

Wil jij een parallelsessie met een literatuurbespreking verzorgen op de afasieconferentie?

Wil jij een parallelsessie met een literatuurbespreking verzorgen en als tegenprestatie GRATIS de afasieconferentie van 1 en 2 oktober 2021 bijwonen? Meld je dan nu aan via: info@klinischelinguistiek.nl

Wat wordt er van jou verwacht?

Je verzorgt een workshop (waarschijnlijk op vrijdag 1 oktober 2021) van 45 minuten (die dan 2 keer gehouden wordt). Het betreft een soort van “journal club/l...

Lees verder

10
mei
2021

Wil jij een workshop verzorgen over het onderwerp TOS en dyslexie op het WAP symposium?

Wil jij een workshop verzorgen over het onderwerp TOS en dyslexie en als tegenprestatie GRATIS naar het WAP symposium? (waarschijnlijk in nov/dec 2021). Meld je dan nu aan via: info@klinischelinguistiek.nl

Wat wordt er van jou verwacht?

Je verzorgt een workshop. Het betreft een soort van “journal club/literatuurdiscussie”, waarin dus één (of meerdere gerelateerde) recente artikelen uit de...

Lees verder

24
mrt
2021

Autorisatiefase richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4 tot 18 jaar

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgevoegde brief en de bijlagen.

Brief autorisatiefase richtlijn hoorzorg bij kinderen van 4 tot 18 jaar
Bijlage 1: Richtlijn Hoorzorg bij kinderen van 4 tot 18 jaar
Bijlage 2: Commentarentabel inclusief reactie Hoorzorg kinderen

In de brief verzoeken wij u vóór 30 april 2021 uw bestuurlijke goedkeuring (autorisatie) aan ons door te geven.

Mocht u naa...

Lees verder

10
mrt
2021

Arbeidsmarktonderzoek MSc Spraak-taalpathologie

Arbeidsmarktonderzoek MSc Spraak-taalpathologie

We hebben al wat reacties binnengekregen, maar nogmaals een reminder, waarbij we dan nog een week reacties verzamelen.

https://vragenlijst.lexnova.nl/index.php/653496?lang=nl

Alvast bedankt voor de aandacht.

Met vriendelijke groeten,

Roel

Lees verder

17
feb
2021

Enquête Auris, Kentalis en NSDSK

Beste professional,

 

Aangezien u lid bent van de VKL vragen wij uw hulp voor het volgende:

 

Auris, Kentalis en NSDSK werken samen aan een toegankelijke samenleving voor iedereen. Ook als mensen moeite hebben met spraak of taal. Zo zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website met alle informatie over een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op één plek. Wij vinden het he...

Lees verder

17
feb
2021

Enquête RuG en Hanzehogeschool

Beste VKL-leden,

De opleiding Taalwetenschap van de RUG en de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool werken al jaren samen met doorstroomprogramma's over en weer voor logopedisten en studenten Taalwetenschap. Sinds enige tijd hebben we plannen gemaakt om te komen tot een gezamenlijk programma. We willen graag weten wat mensen uit het werkveld en werkgevers van deze plannen vinden en hebb...

Lees verder

09
dec
2020

EPA's klinisch linguïstisch handelen

Meerdere leden helpen mee met het beschrijven van EPA’s.
Hiermee proberen zij een antwoord te geven op de vragen:
- Wat versta jij onder klinisch linguïstisch handelen?
- Wat versta jij onder ‘een goede beroepsuitoefening?

Leden worden persoonlijk benaderd als ze zich hebben aangemeld, of als zij kennis hebben over een bepaald thema.

Wil jij ook meewerken aan EPA’s, meld je dan aan!
S...

Lees verder

11
nov
2020

EPA's beschrijven

Wat versta jij onder klinisch linguïstisch handelen?
En wat versta jij onder ‘een goede beroepsuitoefening?

Welke kenmerkende beroepstaken, bekwaamheden of vermogens heb jij?
 

Werk mee aan het beschrijven van EPA’s
Dat zijn gestructureerde beschrijvingen van afgebakende professionele activiteiten.
Zie ook homepage>organisatie>werkgroepen>vraag van de werkgroep beroepscode.
Onder "do...

Lees verder

18
sep
2020

Werkgroep- richtlijn 'hoorzorg voor slechthorende kinderen van 0 tot 4 jaar

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica gaat  de richtlijn 'hoorzorg voor slechthorende kinderen van 0 tot 4 jaar' ontwikkelen.  Een van onze leden zal deelnemen aan het project als lid van de werkgroep, dit betekent betrokkenheid als primaire partij. De VKL zal om autorisatie van het eindproduct worden gevraagd. Wil jij ook meedenken, meld je dan nu aan via info@klinischelinguistiek.nl...

Lees verder

18
sep
2020

webmaster gezocht

Nina heeft haar taken als webmaster jarenlang met verve vervuld. Zij heeft aangegeven per 1 september te stoppen met haar functie
Nina BEDANKT voor je inzet!

Momenteel heeft Marije de taken tijdelijk overgenomen. Zij doet dit naast de secretariele werkzaamheden.
We zijn hard op zoek naar een vervanger van Nina, dus meld je aan als webmaster, via info@klinischelinguistiek.nl

Lees verder