Terug

Statutenwijziging

Statutenwijziging

Op 12 april a.s., tijdens de ALV, zal de stemmingsronde plaatsvinden voor de wijziging van de statuten van de VKL.
Voor deze stemmingsronde kan er alléén fysiek gestemd worden.
Om akkoord te gaan met de gewijzigde statuten zal er tenminste 2/3 van het totaal aantal leden zijn/haar stem moeten uitbrengen op locatie (De Amershof, tijdens de ALV op 12 april a.s.).
Mocht dit quorum niet behaald worden, zal er in september een tweede bijeenkomst belegd worden voor de statutenwijziging.
Ter voorbereiding is de akte van statutenwijziging bijgevoegd.