Terug

Feestelijke én leerzame ALV 27 maart 2020

Tijdens de ALV (start 9.30 uur) zetten wij, de leden van de VKL, onze collega Mieke van der Sandt-Koenderman in het zonnetje. Dus komt allen op dit feestelijke moment!
Ook zullen de algemene agenda, incl. jaardoelen, begroting en terugkoppeling vanuit netwerken en werkgroepen worden besproken.

Van 10.30-12.00 uur komt Cindy Koolhaas (werkzaam in haar eigen bedrijf als trainer/coach en voorzitter bestuur KP; voorheen werkte zij o.a. als logopedist en beleidsmedewerker bij de NVLF) een workshop geven met onderwerp: “Intervisie integreren in de verenigingsactiviteiten van de VKL”.
Elementen in de workshop zijn:
- Waarom wil VKL intervisie stimuleren?
- Wat is intervisie (evt. afgezet tegen andere instrumenten)?
- Vormgeving/ methode?
- Op welke wijze is intervisie van meerwaarde voor herregistratie bij Kwaliteitsregister
Paramedici?

Na de lunch gaan we verder van 13.00-14.30 uur met nabranden intervisie, met als thema: stage en beroepsactiviteiten:
Wat zijn jouw (dagelijkse) beroepsactiviteiten?
Hoe beoordeel je die beroepsactiviteiten bij je stagiaires?
We gaan EPA's formuleren vanuit de beroepspraktijk met als doel:
Hoe kan je je stagiaires toetsen, gebruik makend van EPA's (zie bijlagen: sjabloon, job-aids en opleidingsplan).
Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel meedenken? Mail dan naar info@klinischelinguistiek.nl

Van 14.30-15.30 uur sluiten we af met de VIO’s Afasie en TOS:
VIO afasie: taalkunde: lastige gevallen ASTA (door Elsbeth Boxum en Nina Blom)
VIO TOS: diverse onderwerpen (zie agenda)