Terug

Agenda ALV en VIO's 27-03-2020

Agenda Algemene Ledenvergadering VKL en VIO’s

Datum:                 vrijdag 27 maart 2020
Tijd:                      09.30 uur tot 15.30 uur (incl. lunch)
Locatie:                De Amershof (Snouckaertlaan 11, Amersfoort)

Ochtendprogramma

ALV (9.30-10.30 uur)

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen notulen ALV d.d. 29-03-2019
 3. Mededelingen
 4. Ledenadministratie
  • Nieuw erelid: Mieke van der Sandt-Koenderman
 5. Bestuurswissel [formaliteit]
 6. Vanuit de netwerken
  • TOS-net
  • AfasieNet/Afasieconferentie
 7. Vanuit de werkgroepen
  • SASTA
  • Handreikingen linguïstische diagnostiek van TOS /Afasie
  • Beroepsprofiel
 8. Financiën
  • Afrekening 2019 (kascommissie)
  • Begroting 2020
 9. Jaardoelen/planning/acties 2020
 10. Rondvraag en afsluiting organisatorisch deel

 

Inhoudelijk deel: intervisie (10.30-12.00 uur)

Workshop Cindy Koolhaas: hoe kunnen we intervisie integreren binnen de VKL?
Cindy Koolhaas is werkzaam in haar eigen bedrijf als trainer/coach en voorzitter bestuur KP; voorheen werkte zij o.a. als logopedist en beleidsmedewerker bij de NVLF.

- Waarom wil VKL intervisie stimuleren?
- Wat is intervisie (evt. afgezet tegen andere instrumenten)?
- Vormgeving/ methode?
- Op welke wijze is intervisie van meerwaarde voor herregistratie bij Kwaliteitsregister
Paramedici?

LUNCH 12.00-13.00 uur

Middagprogramma

VIO’s Afasie en TOS (13.00-15.30 uur)

 1. Nabranden intervisie, met als thema: stage en beroepsactiviteiten (13.00-14.30)
  Wat zijn jouw (dagelijkse) beroepsactiviteiten?
  Hoe beoordeel je die beroepsactiviteiten bij je stagiaires?

We gaan EPA's formuleren vanuit de beroepspraktijk met als doel:
Hoe kan je je stagiaires toetsen, gebruik makend van EPA's (zie bijlage).

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel meedenken? Mail dan naar info@klinischelinguistiek.nl.

BIJLAGEN: handreiking opleidingsplan gebaseerd op EPA’s, Job aid EPA’s en sjabloon EPA.

 

 1. VIO afasie: taalkunde: lastige gevallen ASTA (door Elsbeth Boxum en Nina Blom)

         VIO TOS: diverse onderwerpen:

 • terugkoppeling ervaring CAI en CELF-V
 • handreiking TOS
 • acties uitzetten m.b.t. stagehandleiding
 • terugkoppeling en acties brief KKAU
 • presentatie prototype SASTA (indien mogelijk)