Terug

Aangepaste agenda ALV 27-03-2020

Agenda Algemene Ledenvergadering VKL

Datum:                vrijdag 27 maart 2020
Tijd:                      09.30 uur tot 10.30 uur
Locatie:               Online

Kun je online mee vergaderen? Mail dan naar info@klinischelinguistiek.nl dan krijg je van ons informatie over hoe je je kunt aanmelden.
 

Ochtendprogramma

ALV (9.30u-10.30u)

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Vaststellen notulen ALV d.d. 29-03-2019
 3. Mededelingen
 4. Ledenadministratie
 5. Bestuurswissel [formaliteit]
 6. Vanuit de netwerken
  • TOS-net
  • AfasieNet/ Afasieconferentie
 7. Vanuit de werkgroepen
  • SASTA
  • Handreikingen linguïstische diagnostiek van TOS /Afasie
  • Beroepsprofiel
 8. Financiën
  • Afrekening 2019 (kascommissie)
  • Begroting 2020
 9. Jaardoelen/planning/acties 2020
 10. Rondvraag en afsluiting organisatorisch deel

 

Inhoudelijk deel: intervisie: GEANNULEERD!

LUNCH 12.00u-13.00u: GEANNULEERD!

Middagprogramma + VIO's: GEANNULEERD!