Terug

EPA's klinisch linguïstisch handelen

Meerdere leden helpen mee met het beschrijven van EPA’s.
Hiermee proberen zij een antwoord te geven op de vragen:
- Wat versta jij onder klinisch linguïstisch handelen?
- Wat versta jij onder ‘een goede beroepsuitoefening?

Leden worden persoonlijk benaderd als ze zich hebben aangemeld, of als zij kennis hebben over een bepaald thema.

Wil jij ook meewerken aan EPA’s, meld je dan aan!
Stuur een mail naar: info@klinischelinguistiek.nl

Informatie is ook te vinden op de site onder 'downloads voor leden'.