Terug

EPA's beschrijven

Wat versta jij onder klinisch linguïstisch handelen?
En wat versta jij onder ‘een goede beroepsuitoefening?

Welke kenmerkende beroepstaken, bekwaamheden of vermogens heb jij?
 

Werk mee aan het beschrijven van EPA’s
Dat zijn gestructureerde beschrijvingen van afgebakende professionele activiteiten.
Zie ook homepage>organisatie>werkgroepen>vraag van de werkgroep beroepscode.
Onder "downloads voor leden" staan alle documenten, zodat je informatie snel kan vinden.

Het beschrijven van een EPA vergt echt niet veel tijd  en vele handen maken licht werk.

Meld je aan via info@klinischelinguistiek.nl
 

Elske Bolk, Annette Schepers, Evy Visch, Mieke van der Sandt-Koenderman en Marije van der Staaij-Mulder