Terug

Enquête RuG en Hanzehogeschool

Beste VKL-leden,

De opleiding Taalwetenschap van de RUG en de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool werken al jaren samen met doorstroomprogramma's over en weer voor logopedisten en studenten Taalwetenschap. Sinds enige tijd hebben we plannen gemaakt om te komen tot een gezamenlijk programma. We willen graag weten wat mensen uit het werkveld en werkgevers van deze plannen vinden en hebben daarom de hulp van de VKL gevraagd. We hopen dat jullie een korte vragenlijst over het nieuwe programma willen invullen. Deze is bedoeld voor werkgevers, maar we gaan er van uit dat jullie goed in staat zijn in te schatten of er binnen jullie organisatie of in het algemeen behoefte is aan afgestudeerden van het nieuwe programma. Als jullie stages begeleiden kunnen jullie ook denken aan wat jullie van studenten die stage lopen verwachten.

De vragenlijst is te vinden op de volgende website:

https://vragenlijst.lexnova.nl/index.php/653496?lang=nl

Daar wordt ook meer informatie gegeven over het programma. Alvast veel dank voor het invullen van de vragenlijst.

Met vriendelijke groeten

Roel Jonkers