Terug

Autorisatiefase richtlijn Hoorzorg voor slechthorende kinderen van 4 tot 18 jaar

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgevoegde brief en de bijlagen.

Brief autorisatiefase richtlijn hoorzorg bij kinderen van 4 tot 18 jaar
Bijlage 1: Richtlijn Hoorzorg bij kinderen van 4 tot 18 jaar
Bijlage 2: Commentarentabel inclusief reactie Hoorzorg kinderen

In de brief verzoeken wij u vóór 30 april 2021 uw bestuurlijke goedkeuring (autorisatie) aan ons door te geven.

Mocht u naar aanleiding van de brief vragen hebben aan de werkgroep dan vernemen wij dit graag vóór 8 april 2021. U kunt hiervoor contact opnemen met Haitske Graveland (h.graveland@kennisinstituut.nl).

Met vriendelijke groet,

Sonja Wouters
Projectsecretaresse Kennisinstituut van Medisch Specialisten