Welkom bij de VKL

De VKL is de landelijke beroepsvereniging voor klinisch linguïsten.
Deze website is het kennis- en informatieplatform voor deze vereniging.

 

Over de VKL

De VKL is opgericht in 1985. Klinisch linguïsten zijn werkzaam in een klinische setting: ziekenhuizen, audiologische centra, revalidatiecentra en verpleeghuizen; het speciaal onderwijs scholen voor kinderen met spraak- en/of taalmoeilijkheden en scholen voor slechthorende en dove kinderen, een eigen praktijk. Ook taalkundigen die klinisch relevant onderzoek doen of klinisch linguïsten opleiden, kunnen lid worden van de vereniging. De VKL werkt samen met andere verenigingen op het gebied van de spraak- en taalpathologie, in binnen- en buitenland.

 

Lees verder

Inloggen

Inlog voor leden

AVG en Nieuwsbrief VKL

Dit is een eenmalig bericht om je te informeren over ons Privacy beleid en onze nieuwsbrief.

Je hebt er vast van gehoord: Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wij willen je graag wijzen op ons privacybeleid, die nu op de website staat.

Wij versturen maximaal elf nieuwsbrieven per jaar met informatie over onze vereniging.

Je ontvangt dit bericht omdat je lid bent van de VKL en al eerder een nieuwsbrief (met de mogelijkheid tot opzegging) hebt ontvangen.

Als je onze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, hoef je niets te doen!

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kan je een mail sturen naar info@klinischelinguistiek.nl
De ko...