Terug

Wijzigingen huishoudelijk reglement

Wijzigingen huishoudelijk reglement

Er zijn wijzigingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement: 

  • Het lidmaatschap per kalenderjaar is €45,-, waarbij leden van AfasieNet €20,- korting krijgen per kalenderjaar, mits er voor 1 maart van het lopende kalenderjaar een bewijs van lidmaatschap van AfasieNet schriftelijk is ingediend bij het bestuur via info@klinischelinguistiek.nl
  • Mocht een lid geen machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven, dient het lid het lidmaatschapsgeld zelf over te maken vóór 1 april van het lopende jaar (1 januari tot en met 31 december). Als dit niet vóór 1 april is overgemaakt komt er €10,00 bij (€55,00).
  • Nieuwe leden kunnen op elk moment instromen als lid en betalen €45,- voor het jaar dat ze instromen. De verhoging van €10,- geldt niet voor nieuwe leden voor het kalenderjaar dat ze lid worden van de VKL.

Het huishoudelijk reglement kan gedownload worden op de website.