Terug

WBTR

WBTR

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is in het leven geroepen om goed bestuur van verenigingen en stichtingen te borgen.  Het bestuur is volop aan de slag om een aantal basis afspraken goed vast te leggen en alle onderdelen van de wet na te lopen. Het bestuur gebruikt hierbij het WBTR-stappenplan om de verenigingsstatuten, het huishoudelijk reglement, afspraken en procedures te spiegelen aan de wet en indien nodig aan te passen. Op het volgend ALV zal dit aan de orde komen.