Terug

VIO afasie wellicht op de AfasieNetconferentie

Het bestuur heeft het voornemen om het VIO afasie van het najaar te laten plaatsvinden op de AfasieNetconferentie. Het doel van de VKL is samenwerking met logopedisten en andere disciplines te verbeteren en zichtbaarheid van de klinisch linguïst te vergroten. Beide besturen denken na over de specifieke invulling van het programma en kijken of er naast de inhoudelijke presentaties en workshops ook nog een vergadering (VIO) kan plaatsvinden.