Terug

Uit het huishoudelijk reglement: betaling lidmaatschap

Het lidmaatschap dient overgemaakt te worden, voor diegenen die geen automatische incasso hebben afgegeven.

Als er wel een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, zal het lidmaatschap in april worden afgeschreven.