Terug

Terugkoppeling brief KKAU aangaande regiebehandelaarsschap

Onlangs hebben wij een reactie ontvangen op de vorig jaar verzonden brief van de WALS (werkverband FeNAC) en de VKL met betrekking tot het aanwijzen van de klinisch linguïst als regiebehandelaar bij spraak-taaltrajecten. Helaas ziet de KKAU (Kring Klinische Audiologie) geen reden om de klinisch linguïst hiervoor formeel aan te wijzen. Wel geven ze aan dat in de meeste recente versie Leidraad Audiologische Zorg ruimte is om de klinische linguïst een duidelijk rol te geven in de ST-trajecten en moedigen ze ons aan hierover in gesprek te gaan met het management. Het lijkt ons goed om hierover een gezamenlijke visie op papier te zetten. Wordt dus vervolgd.