Terug

SASTA fase 1 en fase 2

Op de gezamenlijke VIO’s van 6-11-2020 heeft Jan Odijk het resultaat van het SASTA project fase I teruggekoppeld en het prototype gedemonstreerd.
De daadwerkelijke bruikbaarheid van deze applicatie zal worden getest met een geselecteerd aantal testgebruikers.
Dit valt onder fase 2 van het project. Het VKL bestuur is voornemens om financieel bij te dragen aan dit vervolg.

Het bestuur plant een overleg met de projectgroep over de vervolgstappen over SASTA fase 2