Terug

linguistiek in Coronatijd

Hoe heb jij anders gewerkt in de Coronatijd? Vertel het ons via info@klinischelinguistiek.nl!
S
ommige collega's vertellen dat ze online spontane taalsamples of telefonisch auditieve taken afnamen. Soms vonden clienten dat prettig, omdat ze zich beter konden concentreren. 

Ook interessant: Wat is de invloed van gezichtsbedekking op de communicatie?
In een nieuw interview vertelt onderzoeker Asli Ozyurek van de Radboud Universiteit de consequenties van het dragen van een mondmasker op de communicatie voor dove- en slechthorende sprekers. Het interview inzien via
 Nemo Kennislink or Radboud Recharge.

zie ook: https://www.ru.nl/cls/news-events/news/redactionele/gestures-aid-communication-distance-face-masks/

 

Ben je verstaanbaar in de kroeg?

Als de horeca weer open is, hoe maak je je dan goed verstaanbaar op 1,5 meter afstand? Onderzoeker Linda Drijvers legt in dit online college bij de Universiteit van Nederland uit dat communicatie meer is dan spraak alleen en hoe onze hersenen verschillende waarnemingen aan elkaar kunnen koppelen om zo toch te begrijpen wat er gezegd wordt.
https://www.youtube.com/watch?v=SploTogaEKU