Terug

Kascommissie 2021

Kascommissie 2021

’t Harde, 7-5-2021

 

Geacht bestuur van de VKL,

 

Op 4 mei 2021 heeft de kascommissie, betreffende de leden Liesbeth van der Wal en Christl Wassenaar, de financiën en jaarrekening bekeken van het afgelopen bestuursjaar 2020/2021.

Vanwege de Coronamaatregelen heeft de bijeenkomst online plaatsgevonden en werden de stukken vertrouwelijk behandeld.

 

Grote complimenten en lof voor onze penningmeester Anke Harbers die de administratie goed op orde heeft en de vragen die werden gesteld door de leden goed en helder kon beantwoorden.

Wanneer de ledenvergadering instemt met het gevoerde bestuur, kan decharge aan het bestuur van de VKL worden verleend.

 

Met vriendelijke groet,

 

Liesbeth van der Wal

Christl Wassenaar