Terug

Groen licht voor subsidieaanvraag project SASTA

Naar aanleiding van de ALV op 29 maart, is het projectvoorstel SASTA binnen het VKL-bestuur besproken. Gezien de behoorlijke geldinvestering heeft het bestuur een kritische houding aangenomen en er naar gestreefd zich goed te laten informeren. Dit is voor een groot deel gelukt tijdens de ALV dankzij het geschreven projectvoorstel, de presentatie van Jan Odijk, de toelichting van de projectgroep en de daaropvolgende discussie onder de aanwezige (bestuurs)leden. Het bestuur heeft beoordeeld of de investering binnen de verenigingsdoelen en het beleidsplan past, en daarop kan zij volmondig zeggen dat dit het geval is. Hierbij is zwaarwegend dat alle aanwezige leden tijdens de ALV positief waren over het project, en er vooralsnog geen tegengeluiden vanuit niet-aanwezige leden zijn gekomen. 
Om definitief akkoord te gaan met de subsidieaanvraag heeft het bestuur twee voorwaarden opgesteld, namelijk dat de financiering vanuit CLARIAH definitief is toegezegd, en dat voorafgaand aan fase 1 een gesprek plaatsvindt tussen het VKL-bestuur en de projectgroep, waarin praktische zaken en vervolgstappen afgestemd worden, maar ook de toekomstvisie verder uitgewerkt wordt.
Om het project geen vertraging op te laten lopen, heeft het bestuur de projectgroep reeds laten weten dat de VKL groen licht geeft om de benodigde voorbereidingen in gang te zetten.