Terug

Gesprek CVO-voorzitters over linguïstische diagnostiek

In november 2020 is er vanuit de WALS (werkverband FENAC) en de VKL een brief naar de CVO-voorzitters gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan over de meerwaarde en de rol van klinische linguïstiek binnen de TOS-diagnostiek en de toelating tot Cluster 2. Naar aanleiding van deze brief heeft er op 29 januari jl. een gesprek plaatsgevonden met de CVO-voorzitters van Auris, Kentalis, VierTaal, Vitens). Nienke Lam, Agnes Doorduin en Martine Broersen waren hierbij namens de WALS en VKL aanwezig. Het was een prettig en verhelderend gesprek, waaruit enkele aandachtspunten en actiepunten zijn gerold. Terugkoppeling zal plaatsvinden tijdens het VIO TOS op 26 maart. De brief en het gespreksverslag worden op de website gezet.

Brief linguïstische diagnostiek aan de CVO's