Terug

financiën 2019

De kascommissie heeft de financien van 2019 goedgekeurd. Zij worden bedankt voor hun inzet!

De kascommissie 2019 denkt mee met het bestuur aan welke voorwaarden de jaarlijkse controle moet voldoen.

Wil jij voor 2020 deel uit maken van de kascommissie? Meld je dan aan via info@klinischelinguistiek.nl