Terug

Nieuwjaarsbericht van het bestuur

Het bestuur kijkt terug op een zeer positief en zinvol jaar, waarin mooie producten en plannen van de grond zijn gekomen. De VKL is zichtbaarder geworden en heeft inmiddels een vaste plek op de jaarlijkse Afasieconferentie, de Linguistic Career day en de WAP-symposia. Het ledenaantal blijft dan ook toenemen. Tijdens het afgelopen VIO TOS ontdekten we een positieve trend: er komen meer uren voor klinisch linguïsten beschikbaar: leidinggevenden zien de meerwaarde van de klinisch linguïst in hun team. Maar we zijn er nog niet. Het blijft nodig om ons beroep op de kaart te zetten. Er wordt druk gewerkt aan een beroepscode en opleidingsplan tot klinisch linguïst. De handreiking linguïstische diagnostiek bij Afasie én TOS zijn in ontwikkeling en bijna gereed voor publicatie. En natuurlijk de projectgroep SASTA: een ontzettend mooi initiatief en samenwerking door Afasie- en TOS- leden, en perfect passend in ons meerjarenbeleidsplan. Na een unaniem positieve stemronde tijdens de ALV, konden we hier met veel plezier een investering in toezeggen. Mooi dat we als vereniging op deze manier met de tijd mee kunnen gaan en gebruik kunnen maken van technologische ontwikkelingen om ons werk efficiënt te kunnen blijven uitvoeren.

Wij kijken uit naar aankomend jaar. De ALV op vrijdag 27 maart 2020 (zet alvast in de agenda!) zal een bijzondere bijeenkomst worden, waarin wij één speciaal lid in het zonnetje zullen zetten. Deze dag zal verder geheel in het teken staan van intervisie: hoe kunnen wij intervisie integreren in de verenigingsactiviteiten en het opleidingsplan? Een expert op dit gebied zal met ons aan de slag gaan. Graag geven wij (nieuwe) leden die werkzaam zijn als klinisch linguïst de kans om zich bij een groep aan te sluiten of een nieuwe groep te vormen.  Wij hopen dan ook op een grote opkomst. Daarnaast maken wij ons op voor jubileumjaar 2021 (35 jarig bestaan!). Heb je hier leuke ideeën over en/of vind je het leuk om hierbij betrokken te zijn, meld je dan aan voor de jubileumcommissie!  

Het bestuur wil jullie als leden graag bedanken voor jullie inbreng en kritische houding tijdens vergaderingen en activiteiten. Speciale dank gaat uit naar onze webmaster Nina, de werkgroep SASTA, de werkgroepen voor de handreikingen TOS en Afasie, en alle betrokken bij het opleidingsplan.   

Een inspirerend 2020 gewenst!

Anke, Marije, Marjolijn, Martine en Trix