Terug

CAI-FAN

De VKL heeft subsidie verstrekt aan het ontwikkelen van een instrument voor spontane spraakanalyse.
Het Computer Articulatie Instrument (CAI, prof. dr. Ben Maassen) en de Fonologische Analysemethode voor het Nederlands (FAN, dr. Mieke Beers) worden gebundeld.
We houden jullie op de hoogte van de voortgang van de ontwikkeling van dit instrument.