Terug

Brief aan de CVO's

Half november 2020 is er een brief gestuurd naar CVO's cluster 2 onderwijs Nederland, waarin het belang van het linguïstisch onderzoek voor het aantonen van TOS wordt benoemd. De VKL is mede ondertekenaar van de brief.

Brief aan de CVO's