Terug

Aanpassing huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement zal aangepast worden betreffende betaling: als een lid zelf het lidmaatschapsgeld overmaakt voor het lopende jaar en dit gebeurt niet vóór 1 april van het lopende jaar, zal er een verhoging plaatsvinden van €10,00.