Terug

STAP-cursus in voorjaar 2021

Nieuwe STAP-cursus in voorjaar 2021

Vanaf 2010 hebben Gertje de Wijkerslooth en Barbara Wegener Sleeswijk met veel genoegen cursussen STAP (Spontane-Taal Analyse Procedure, voor 4-8 jarigen) aan leden van de VKL aangeboden. De laatste ‘basiscursus’ was in 2017 en in 2018 was er een ‘terugkomdag’ voor al meer ervaren STAP-gebruikers. Sindsdien zijn bij de VKL nieuwe aanmeldingen voor de cursussen binnengekomen. Stoppen met iets valt vaak niet mee, maar toch hebben Gertje en Barbara het besluit genomen om de cursussen over te dragen aan twee jonge én zeer deskundige opvolgers: Elske Bolk en Elke Huysmans, beiden al jaren als klinisch linguïst werkzaam op het Amsterdam UMC.

Zo spoedig mogelijk volgt via de Nieuwsbrief nadere informatie over data, locatie en kosten. Zijn er nu al dringende vragen? Naam dan contact op met Elske (e.bolk@amsterdamumc.nl) of Elke (e.huysmans@amsterdamumc.nl).