Terug

online VIO 6nov2020

Meld je aan voor het online VIO afasie of TOS
datum 6-11-2020 van 14.30-16.30 uur
via info@klinischelinguistiek.nl

De VIO's staan in het teken van digitalisering van onderzoeksmiddelen:
- demonstratie van de nieuwe versie van de SASTA (Rob en Margo Zwitserlood)
- introductie over het nieuwe instrument voor spontane spraakanalyse (Ben Maassen en Mieke Beers)
- we sluiten af met korte VIO's voor de belangrijkste bespreekpunten.