Terug

EPA’s afasie en TOS

Momenteel worden een aantal EPA’s (afasie) beschreven. We hopen deze op het VIO afasie van 26-3-2021 te kunnen bespreken:

- EPA over testanalyse
- EPA over spontane taal =ASTA
- EPA over verslaglegging N=1 (Dat komt overeen met die voor TOS misschien?)
- EPA over PALPA (Psycholinguistische Analyse van Taalmodaliteiten)
- EPA over wakkere chirurgie en tumoren

Voor TOS is er al een voorbeeld EPA van de STAP gemaakt.

Zie voor meer informatie: homepage>organisatie>werkgroepen>vraag van de werkgroep beroepscode

Informatie is ook te vinden op de website onder 'downloads voor leden'. 

 

Zie voor meer informatie: homepage>organisatie>werkgroepen> vraag van de werkgroep beroepscode

Informatie is ook te vinden op de website onder downloads voor leden