Terug

Aanmelden cursus PROMPT

Cursus PROMPT voor VKL-leden voorjaar 2019: graag aanmelden vóór 15 maart!

Je kunt je nu aanmelden voor de cursus! 
Bij voldoende deelnemers (minimaal 10) zal in het voorjaar een 2-daagse PROMPT-cursus voor klinisch linguïsten gegeven worden door Karin Brinkmann (gecertificeerd PROMPT® instructor).  In deze cursus wordt ingegaan op het onderzoek naar spraakmotoriek volgens PROMPT®, aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek. De techniek en de behandeling zelf komen niet aan de orde. Het gaat om een cursus-op-maat, dat wil zeggen dat er ruimte is voor eigen casuïstiek en vragen, en het maken van de vertaalslag naar  bijv. de fonologische analyse (FAN). 
De cursus staat gepland op maandag 15 april en maandag 20 mei. (9.30-17.00 uur). Locatie: De Amershof, Amersfoort.
De inschrijfkosten zullen rond 550 euro zijn, inclusief lunch en materiaal (bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers).
Om aan te melden of bij vragen graag mailen naar info@klinischelinguistiek.nl Graag voor 15 maart laten weten of je je (mogelijk) aan wil melden!